Norsk-Svensk oversettelse av forsker

Oversettelse av ordet forsker fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forsker på svensk

forsker
vitenskap - mannsubst. forskare
Synonymer for forsker
Avledede ord av forsker
Liknende ord

 
 

Wiki
En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger. Tittelen forsker er ikke en beskyttet tittel, den er i sin videste forstand knyttet til en forskningsaktivitet en utøver uavhengig av formalkompetanse eller ansettelsesform. Forsker brukes imidlertid ofte som stillingstittel ved vitenskapelige institusjoner.

Fler eksempler
1.(NTBRB) Den første moderne danske forfatter, Ludvig Holberg, var også den første helhjertede talsmann for kvinners likerett med menn, mener en dansk forsker.
2.Ansatte på alle nivåer i barnehavene trenger jobbopplæring, det vil si undervisning i å utføre den konkrete jobben de er satt til, sa forsker Ingar Roggen da han presenterte resultater fra en undersøkelse blant ansatte i Oslos barneparker og barnehaver.
3.Bare i et tilfelle gjennomsøkte politiet kontorene til en forsker efter en undersøkelse i hans hjem, sa Urban.
4.Dere vil alltid kunne finne en forsker som har et avvikende syn, ble det sagt, og man viste til at fremtredende vitenskapsmenn aldri godtok sammenheng mellom røking og lungekreft.
5.Det bør være myndighetenes ønske å bevare den jervstammen som idag er i Snehettaområdet, sa forsker Ole Jacob Sørensen i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk på et møte i Lesja nylig.
6.Det er en fremragende italiensk forsker som har funnet at en avledet kjemisk forbindelse av chitin kan brukes til å binde tungmetaller til rensing av både ferskvann og saltvann.
7.Det er farligere å være barn i Norge enn i de fleste andre land det er naturlig å sammenligne oss med, sier forsker Johan Lund i Statens institutt for folkehelse til Aftenposten.
8.Det er lite vi kan gjøre for å stoppe vasspesten som snart utgjør en trusel mot den rike krepseforekomsten i Steinsfjorden, sier forsker Pål Bettum i NIVA.
9.Det er sørgelig at det er gjort så lite for å kartlegge på hvilken måte disse legemidlene i fiskeoppdrett påvirker omgivelsene, og at det satses så lite på alternative behandlingsmetoder uten sidevirkninger, sier forsker Emmy Egidius ved Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt i Bergen.
10.Det viser seg at norske barn er pessimister når man forsker i deres tro på fremtiden.
11.Dette er et interessant og lovende pionerarbeide, sier forsker Per Aass i Direktoratet for vilt og ferkvannsfisk.
12.Dette var kanskje det mest overraskende resultat av undersøkelsen, forteller dr.philos. og forsker ved NILU, Jocelyne ClenchAas, som har ledet prosjektet.
13.Eksplosjoner på bakken kan være temmelig kraftige uten at vi kan lese dem av på vårt utstyr, sier forsker Hilmar Bungum.
14.En reklamefri forsøksperiode på to år for nærkringkasting er avgjort til fordel for de store mediebedriftene og avishusene som nå tar opp konkurransen med NRK, sier forsker Sigurd Høst i Institutt for presseforskning på Universitetet i Oslo.
15.For de øvrige stoffer har en arbeidsgruppe i Statens forurensningstilsyn foreslått veiledende grenseverdier for luftkvaliteten, opplyser forsker Steinar Larsen i NILU.
16.For det finnes ikke den forsker som har den fulle etiske oversikt, eller alltid det mot som skal til for også å kunne la kunnskap ligge ubrukt, sa han, og ga uttrykk for tillit til regionale og nasjonale utvalg som sier hvorvidt et forskningprosjekt er etisk forsvarlig for de menneskene som er med i prosjektet.
17.Helt siden jeg ble cand.theol. i 1970 har jeg mesteparten av tiden vært tilknyttet Universitetet i Oslo, sier forsker Dagny Kaul, som idag fyller 50 år.
18.Hovedårsaken til at levende billedtjeneste ikke har hatt noen suksess så langt, er kort og godt at prisen har vært for høy, opplyser forsker Gisle Bjøntegaard.
19.Hyen er altså ingen avkrok tor en forsker ?
20.I boken" Fredsforskning" skriver De at" forskeren blir lett ensidig og vil miste overblikket, og dessuten for forelsket i den teori som har gjort ham berømt som forsker til å kunne bli en god politiker".
21.I realiten har vi fått seks timers arbeidsdag i Norge i og med alle kvinnene som har akseptert kort arbeidstid, i gjennomsnitt vel 32 timer ukentlig, sier forsker Olaf Foss, Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR).
22.Investering på mottagersiden vil avgjøre kvaliteten på fjernsynsbilde og lyd, forteller forsker Odd Gutteberg ved TF videre.
23.Jeg er først og fremst forsker og såkalt gründer, og det å komme i gang innen GECOkonsernet, er noe av det beste som kunne hende, sier Stavik.
24.Jeg er ikke noen kranglefant, sa vår verdensberømte forsker og oppdagelsesreisende, Thor Heyerdahl, i Oslo byrett igår.
25.Jeg ville ha et fond på 50 millioner kroner og bruke seks millioner kroner i rente til en permanent ordning med forskningspermisjoner - idag kommer de altfor sjelden for den enkelte forsker.
26.La meg forresten nevne at vi har en egen datamaskin som er programmert av forsker Dag Jansson på Sentralinstitutt for industriell forskning.
27.Med de forandringer som 1970årenes familie gjennomgikk, er det på tide å forandre synet på hvordan familien fungerer, sier forsker Ingeborg Astrid Kleppe ved Norges Handeshøyskole.
28.Men det er ikke bare p.g.a. årets svikt vi er gått igang med slike undersøkelser, forteller forsker STein Tveite ved forskningsstasjonen.
29.Min ungdomsdrøm om å bli forsker fikk jeg aldri realisert.
30.Muligheten for privat omsorg vil sannsynligvis bli redusert med en prosent i den neste tyveårsperiode ; vi er inne i en" eldrebølge" frem mot år 2000, det høye antall enpersonhusholdninger er fundamentalt i dette, sier forsker Ivar Brevik i Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR).
Dine siste søk