Norsk-Svensk oversettelse av forutbestemme

Oversettelse av ordet forutbestemme fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forutbestemme på svensk

forutbestemme
allmennverb förutbestämma
Avledede ord av forutbestemme

 
 

forutbestemme som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forutbestemmeforutbestemmendeforutbestemmet
Indikativ
1. Presens
jegforutbestemmer
duforutbestemmer
hanforutbestemmer
viforutbestemmer
dereforutbestemmer
deforutbestemmer
8. Presens perfektum
jeghar forutbestemmet
duhar forutbestemmet
hanhar forutbestemmet
vihar forutbestemmet
derehar forutbestemmet
dehar forutbestemmet
2. Preteritum (Fortid)
jegforutbestemmet
duforutbestemmet
hanforutbestemmet
viforutbestemmet
dereforutbestemmet
deforutbestemmet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forutbestemmet
duhadde forutbestemmet
hanhadde forutbestemmet
vihadde forutbestemmet
derehadde forutbestemmet
dehadde forutbestemmet
4a. Presens futurum
jegvil/skal forutbestemme
duvil/skal forutbestemme
hanvil/skal forutbestemme
vivil/skal forutbestemme
derevil/skal forutbestemme
devil/skal forutbestemme
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forutbestemmet
duvil/skal ha forutbestemmet
hanvil/skal ha forutbestemmet
vivil/skal ha forutbestemmet
derevil/skal ha forutbestemmet
devil/skal ha forutbestemmet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forutbestemme
duville/skulle forutbestemme
hanville/skulle forutbestemme
viville/skulle forutbestemme
dereville/skulle forutbestemme
deville/skulle forutbestemme
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forutbestemmet
duville/skulle ha forutbestemmet
hanville/skulle ha forutbestemmet
viville/skulle ha forutbestemmet
dereville/skulle ha forutbestemmet
deville/skulle ha forutbestemmet
Imperativ
Bekreftende
duforutbestem
viLa oss forutbestemme
dereforutbestem
Nektende
duikke forutbestem! (forutbestem ikke)
dereikke forutbestem! (forutbestem ikke)
Dine siste søk