Norsk-Svensk oversettelse av fremsette

Oversettelse av ordet fremsette fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fremsette på svensk

fremsette
allmenn? nuvarande
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den er likevel lang nok til å kunne utarbeide og fremsette et forslag, sa riksmeglingsmannen efter at Jern og Metall ved midnatt begjærte den ordinære megling stanset for å få fortgang i meglingen.
2.Jeg hadde manøvrert meg inn i en situasjon hvor jeg kunne fremsette et forslag.
3.Vi regner med at parselleierne dette rammer vil fremsette krav om økonomisk erstatning i forbindelse med riving og gjenoppbygging av hyttene.
4.Amnesty kan fremsette sine påstander uten vanlige folks motmæle.
5.Andre Stalinspesialister, som briten Ronald Hingiey og den polskfødte amerikaneren Adam Ulam, sier at det er uråd på grunnlag av det materiale man har, å fremsette en slik påstand uten forbehold.
6.At Ørnhøi kan fremsette et slikt forslag, er selvfølgelig hva man kunne vente, men at så mange blindt går på limpinnen er skremmende.
7.Avdelingssjef Ørnulf Lærum i boligetatens forvaltnings og driftsavdeling fremholder at det vanligvis ikke er nok å fremsette muntlige klager, og at kommunen muligens derfor ikke har grepet inn.
8.Avstanden mellom partene har vært stor på alle viktige punkter, slik at meglingsmann Knut Grøholt ikke fant det mulig å fremsette noe forslag.
9.Avstanden mellom partene har vært svært stor på alle viktige punkter, slik at meglingsmann Knut Grøholt ikke fant det mulig å fremsette noe forslag.
10.Begge sider anstrengte seg for å fremsette sine synspunkter så klart og inngående som mulig, sa Vauzelle.
11.Da meglingen gikk over på overtid hadde meglingsmannen ennå ikke funnet grunnlag for å fremsette noe nytt forslag overfor partene.
12.De forslag til endret struktur og ordninger som jeg de senere år har vært med på å fremsette, gjelder hele Forsvaret.
13.Den amerikanske taktikken er å fremsette forslag som man på forhånd vet er uakseptable for motparten, mener man.
14.Der anså man det imidlertid som tvilsomt om man kunne påta seg ansvaret, men ga likevel løfte om å fremsette nytt reparasjonstilbud skriftlig.
15.Dermed er det desto mer beklagelig at bobestyrerne i Johan Rekstens konkursbo, Jens Kr. Thune og Kristian Roll, har gått ut med sine beskyldninger til massemedia uten at Westraship er gitt noen anledning til å fremsette motforestillinger.
16.Det er ikke vanskelig å fremsette populære nedrustningsforslag både om den ene og den andre våpenart.
17.Det kommer klart frem i rundskrivelse fra Sentralforbundet at fylkeskommunene må fremsette egne tilbud til de leger som mener å ha rett til avtale, dersom fylkene går i mot overenskomsten.
18.Det var da også under en livlig aften i en av byens MCklubber at tiltalte var med på å fremsette trusler overfor flere politimenn.
19.Efter det Aftenposten forstår, ønsker nå Regjeringen å gjennom gå sitt forslag til Statoilreform for å finne ut om det efter dagens samtaler er grunnlag for å fremsette nye kompromissforslag.
20.Han fremholdt det som betydningsfullt at utenriksministrene møttes før åpningen og at de praktisk talt er enige om å fremsette en rekke viktige forslag under konferansen.
21.Han har derfor kommet i skade for å gjøre enkelte feilslutninger og fremsette misvisende påstander.
22.Hvis ikke vedtaket foreligger innen den tid, vil partiet fremsette sitt forslag om folkeavstemning.
23.I begge spørsmål var man inatt inne i det riksmeglingsmann Bjørn Haug betegnet som en avklaringsfase, og han sa at det på det tidspunkt ikke var grunnlag for å fremsette noen ideskisse til løsning.
24.I dagens debatt kommer Fremskrittspartiet til å fremsette forslag om at Stortinget skal støtte den uttalelse utenriksministeren selv har sagt er uheldig.
25.I tillegg til en rekke andre omstendigheter turde skjebnen til Garcia Robles Tlatelolcotraktat - som ikke er kommet i virksomhet 17 år efter at den ble undertegnet - gjøre det fristende å fremsette den påstand at det neppe vil være mulig å få til en nordisk atomvåpenfri sone i overskuelig fremtid.
26.Jeg så ingen mulighet til å fremsette noe forslag som partene kunne bli enige om, sier Webster til NTB.
27.Jeg valgte likevel å fremsette et forslag ved meglingsfristens utløp i håp om at partene tross alt skulle komme på gli, sa meglingsmann Tor Schei til Aftenposten efter at bruddet var et faktum igår kveld.
28.Jens A. Christophersen er kjent med dette, og bruker anledningen til å fremsette beskyldninger som han vet jeg ikke vil kommentere offentlig.
29.Man kan derfor blant annet tenke seg å godta en løsning hvor Eik får anledning til å fremsette sitt alternative budsjettforslag og saldere - det vil si skaffe balanse mellom inntekter og utgifter - på samme måte som Høyre og Arbeiderpartiet.
30.Men den demokratiske opposisjon hevder med styrke at det er presidenten som må ta ledelsen og fremsette forslag for å løse problemet.
Dine siste søk