Norsk-Svensk oversettelse av gardert

Oversettelse av ordet gardert fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gardert på svensk

gardert
allmenn? vakt
Synonymer for gardert
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I og med at vi har to uavhengige kraftkabler, mente vi å være gardert mot senderavbrudd ved strømbrudd.
2.Vi har gardert oss, sier Vikings fotballformann Arild Olsen når dette spørsmålet blir brakt på bane.
3.Vi har hatt tre innbrudd, men nå har vi gardert oss med gitter og et sinnrikt alarmsystem.
4.Banksjef Breivik hadde gardert seg med flere buketter, og dermed ble det også en til en pensjonert advokat, selv om ingen egentlig kunne påvise at han hadde det første benet innenfor.
5.Det er verdt å merke seg at TVselskapet ABC har gardert seg mot boikott i sin kontrakt med arrangørene i Los Angeles.
6.Far Sigmund og sønn Helge Krossøy hadde gardert seg på en måte vi har sans for.
7.For at publikum skal være gardert mot juggel, har forsikringsselskapene innført en godkjenningsordning av låser og alarmer.
8.I avtalen mellom Staten og vertskommunen Hordaland, er fylkeskommunen gardert mot økonomisk tap i forbindelse med opprettelsen av brannskadeavsnittet.
9.Men det vil ikke skje, for regelkomiteen har nemlig gardert seg ved å foreslå at såvel sålen som sidekanten skal bestå av kun ett materiale.
10.Men for sikkerhets skyld har de gardert seg mot økonomisk baksmell og kaos slik StockholmsTidningens skjebne ble.
11.Nu er man riktignok ikke tvunget til å tegne flyttegodsforsikring, men det er jo betryggende å vite at man er gardert mot eventuelle transportskader som kan oppstå underveis.
12.SIF har også gardert seg med hensyn til ungguttens videre skjebne som fotballspiller.
13.Som vi ser, har han gardert seg med et rikholdig utvalg av leskedrikker, halstabletter og vitaminpiller med mer.
14.Under damestafetten hadde Norge gardert dobbelt mot nye tabber av løperne.
15.Det er selvfølgelig en fare, men vi mener å ha gardert oss mot det.
16.82åringen var ikke verre stillet enn at han hadde gardert seg mot slike avbrudd ved å ha reservenøklene med seg.
17.De burde opprettet privat samband og gardert seg mot en håpløs producer.
18.De hadde gardert seg.
19.Dessuten er vi godt gardert med avl og tilbakekjøpsavtaler, understreker Hansen.
20.Det siste har iår gardert seg gjennom listeforbundet med DLF og Senterpartiet.
21.Forøvrig har jeg gardert meg bra ved å ha med dyktige folk som Bjørn Kruse og Morten Krogvold til henholdsvis orkestrering og som coveransvarlig.
22.Jentene på sin side hadde gardert seg med lommelykt...
23.Man kan vente seg ganske andre takter fra en brushane enn fra en forsiktig gardert og litt forsagt leder.
24.Man skulle derfor være ganske godt gardert mot overtagelsesbud.
25.Men med denne forsikringen har jeg i hvert fall gardert min hustru og mine barn, sier Moe, som neste uke blir presentert i et halvtimes TVprogram fra det britiske kringkastingsselskapet BBC.
26.Men vi har gardert oss bra, og selv synes jeg det bare er moro når det står på.
27.Star Tour og Tjæreborg vurderer å gjøre det samme, mens Saga Tours mener å ha gardert seg mot dagens dollarkurser.
Dine siste søk