Norsk-Svensk oversettelse av gripe til

Oversettelse av ordet gripe til fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gripe til på svensk

gripe til
allmenn? tillgripa
Synonymer for gripe til
Anagram av gripe til
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Efter et konvensjonelt angrep, vil NATO temmelig raskt gripe til atomvåpen for å forsvare seg.
2.Vi føler at den relativt lille andel av vårt forsvarsbudsjett som vi investerer i vår uavhengige kjernefysiske avskrekkingsstyrke, bevarer freden bedre enn den samme pengesum anvendt på konvensjonelle våpen ville ha gjort, sier han og tilføyer at atomvåpen er noe man må ha i" bakhånden" og ikke gripe til for fort.
3.Vi kan slutte fred med noen grupper, men hvis det ikke er gjort noe med årsakene til problemet innen et visst antall år, vil andre gripe til våpen.
4.Vi vil gripe til alle midler for å stoppe konflikten, sier klubbformannen.
5.Vi vil ikke gripe til tvangstiltak, sier Yong Pei, en offisiell talsmann i Lhasa.
6.Advarselen tyder på at politiet vil gripe til hardere midler hvis borgerrettskomiteene fortsetter sitt arbeide.
7.Da måtte man i neste omgang gripe til lønnsnevnd.
8.De ønsker å vise at det går an å bli best uten å gripe til doping.
9.Denne europeiske markeringen i NATOs høstøvelser bør ses i sammenheng med de politiske krefter i den amerikanske kongress som er rede til å gripe til drastiske midler for å redusere det amerikanske engasjement i Europa.
10.Det er god plass til knivene, som er lette å gripe til, når de behøves til matlagningen.
11.Det er idag blitt in å gripe til tradisjon og historie.
12.Det er således kun i en uorganisert samisk motstandsbevegelse han kunne tenke seg å gripe til våpen, og da bare i en situasjon hvor samiske interesser står på spill, sier Geir Haugen.
13.Det må stå dårlig til når Solberg finner det nødvendig å gripe til den slags.
14.Det naturlige virkemiddel å gripe til for en bank hvis fortjenesten ikke er tilstrekkelig, er jo å regulere inn og utlånsrenten.
15.Det var forøvrig godt å gripe til ved en alenemiddag.
16.Det vil også bli lett for en lærer som står noe reservert til fagets innhold, å gripe til en slik utvei.
17.Diskutable regnskapsdisposisjoner, tvilsom bruk av de ansattes skattetrekksmidler og tilsvarende bruk av investeringsmidler til dekning av driftsunderskudd, er blant de tiltak som Oslo kommune har vært nødt til å gripe til for å klare sine økonomiske forpliktelser.
18.Druserlederen Walid Jumblatts kraftige verbale utfall mot president Amin Gemayel og truslene om at hans tilhengere på nytt vil gripe til våpen, kommer ubeleilig for Damaskus.
19.Efter et kvarter måtte Langhusforsvaret gripe til ureglementerte metoder for å stoppe ham inne i feltet.
20.Efter å ha lest ThorØistein Endsjøs svar på mine reaksjoner under overskriften" Helmaraton og mosjonister", tillater jeg meg nok en gang å gripe til pennen.
21.En kombinasjon av press og konstruktiv assistanse til å fjerne unødige friksjoner, samt en påvirkning for å få partene til å unngå å gripe til væpnet maktbruk, kan vise seg å gi resultater der FN alene hadde måttet gi opp.
22.En organisasjon skal ha dårlige argumenter for sin sak for å gripe til slike metoder som i denne meningsmålingen.
23.Et mål for svikten i denne metoden ser vi når man må gripe til innskrenkninger som truer sykehusenes ydelser til befolkningen.
24.Ett av de virkemidler det nå er aktuelt å gripe til, er bruk av bompenger.
25.Gro Harlem Brundtland svarte at Berge selv har innrømmet at hans uttalelser og opptreden på TV den dagen ikke hadde vært de mest heldige, men hun understreket at adgangen til å ta i bruk tvungen lønnsnevnd nettopp er innstiftet som et instrument i lønnsoppgjørene, men man må vurdere nøye fra gang til gang om man skal gripe til et slikt sterkt virkemiddel.
26.Han kunne forstå at man kunne fremtvinge nødvendige reformer ved å gripe til ulovlige virkemidler, men derfra var det langt til å godta at hensikten helliget midlet.
27.Han ser ikke bort fra at det er et forsøk på å presse frem en tvungen lønnsnevnd, men Skaug tviler på at myndighetne vil gripe til lønnsnevnd i en slik situasjon.
28.Hans tilhengere vil gripe til våpen dersom hæren vil forsøke å rykke inn.
29.Hva jeg har sagt, er at jeg ikke selv vil gripe til våpen.
30.Ifølge statsminister Palme er bensinskatt en enkel og sikker finansieringskilde som man kan gripe til, fordi Sverige har de laveste bensinprisene i Europa.
Dine siste søk