Norsk-Svensk oversettelse av heine

Oversettelse av ordet heine fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

heine på svensk

heine
allmennverb finslipa
Wiki
Heine kan være enten et familienavn eller et fornavn. Det kan være avledet av det germanske navnet Henrik eller hebraisk Chayyim eller Chaim («liv»).

Fler eksempler
1.Sturm und Drang", frihetsbevegelsen i det 19. århundre med sin kamp mot et autoritært styresett, en bevegelse som teller så forskjellige navn som Schiller og Goethe, Hølderlin, Heine og Schubart (dikteren) og mange, mange andre fra" Das junge Deutschland" eller fra den tyske idealisme.
2.Den 11 år gamle Heine Hjørnevik fra Fusa øst for Bergen omkom i en trafikkulykke like ved hjemmet mandag.
3.Det er - eksempelvis - et viktig aspekt å trekke folkediktningen frem som mønster og motivgivende i en rekke tilfelle, men hva (også eksempelvis) med innflytelsen fra Heine ?
4.En gang måtte likevel bli den første, og trener Heine innrømmet at de tapte for et bedre lag...
5.Heine utelukker helt kolera som dødsårsak, både p.g.a. sykdomsforløpet og måten liket ble behandlet på.
6.Jeg føler det på en måte som Heinrich Heine som i sin tid skrev en savnets hyldest til de forsvundne" Grekenlands guder" - de var skyggeaktige skikkelser som kom fra slektens sunne opprinnelse i ukjent prehistorie.
7.Og en av de siste som har tatt denne utfordring opp, er arkitekten, kabaretisten og litteraturforskeren E. W. Heine, hvis lille bok" Wer ermordete Mozart ?
8.Og om rekken av de andre historisk mistenkte (bl.a. Salieri) påviser E. W. Heine på en overbevisende måte at det heller ikke forelå noe motiv i disses tilfelle.
9.Opprinnelig var det en legende efter Heine, som inspirerte Theophile Gautier til denne balletten.
10.Oslo Håndverks og Industriforenings høytstående svenneprøvemedalje ble iår tildelt litografsvenn Vivi Helen Heierstad, pølsemakersvenn Johnny Heine Krosby, skreddersvenn Erik Spillum, snekkersvenn Lars Erik Wold og tømrersvenn Per Aaserud.
11.Alt fra den gamle, tyske guttedukken i hanskeskinn som heter Heine, til en representant for de første Barbiedukkene.
12.Det er noe unorsk over det rare lystslottet, man føler seg nærmest hensatt til et sceneteppe fra en Wagneropera eller til et romantisk dikt av Heine fra borgene langs Rhinen.
13.Det psykiske har mye å si, og jeg håper å dra nytte av dette også i klubbfotballen, sier Heine Jensen fra Eidsvold Turn.
Liknende ord

 
 

heine som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) heineheinendeheint
Indikativ
1. Presens
jegheiner
duheiner
hanheiner
viheiner
dereheiner
deheiner
8. Presens perfektum
jeghar heint
duhar heint
hanhar heint
vihar heint
derehar heint
dehar heint
2. Preteritum (Fortid)
jegheinte
duheinte
hanheinte
viheinte
dereheinte
deheinte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde heint
duhadde heint
hanhadde heint
vihadde heint
derehadde heint
dehadde heint
4a. Presens futurum
jegvil/skal heine
duvil/skal heine
hanvil/skal heine
vivil/skal heine
derevil/skal heine
devil/skal heine
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha heint
duvil/skal ha heint
hanvil/skal ha heint
vivil/skal ha heint
derevil/skal ha heint
devil/skal ha heint
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle heine
duville/skulle heine
hanville/skulle heine
viville/skulle heine
dereville/skulle heine
deville/skulle heine
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha heint
duville/skulle ha heint
hanville/skulle ha heint
viville/skulle ha heint
dereville/skulle ha heint
deville/skulle ha heint
Imperativ
Bekreftende
duhein
viLa oss heine
derehein
Nektende
duikke hein! (hein ikke)
dereikke hein! (hein ikke)
Dine siste søk