Norsk-Svensk oversettelse av helbred

Oversettelse av ordet helbred fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

helbred på svensk

helbred
allmenn? Heal
Synonymer for helbred
Avledede ord av helbred
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det behøver ikke umiddelbart være tale om fare for enkeltpersoners liv eller helbred, men det synes paradoksalt at et rettssamfunn skulle tillate at den politiske beslutningsprosess og domstolsvesenet settes ut av virksomhet, sa Haug.
2.Arbeiderpartiets medlemmer i justiskomiteen har imidlertid ingen tro på at en slik forhøyelse av strafferammen fra 10 til 12 år, og en skjerpelse av strafferammen hvor ranet fører til betydelig skade på legeme og helbred, vil få noen nevneverdig holdningsskapende effekt.
3.De arbeidskonflikter hvor det kan være aktuelt med spesialregler, er i de tilfeller hvor enkeltpersoners liv, helbred, frihet og eiendom blir berørt.
4.Dermed ser det foreløbig mørkt ut for TVoverførte" våkenetter" og helbred på direkten.
5.Det sies at hans helbred er dårlig efter en forlenget sultestreik.
6.Det ville gi en inntekt på 2500 riksdaler i året, og" desuden er Holberg 63 år og har et svagt helbred saa det vil næppe vare ret længe, inden dette gods kommer til det publique og nyttige bruk, hvortil det ved allernaadigst at blive gjort til friherskab, destineres".
7.Dette ga støtet til spekulasjon om danskene plutselig bedrede helbred.
8.Hvis han skadet deres helbred, ville han bli straffet som om han hadde slått et hvilket som helst annet menneske.
9.Konserten med B.B. King måtte som kjent avlyses, og det var visst nok like før reserven Paul Butterfield måtte melde avbud også, på grunn av sviktende helbred.
10.Mannen var siktet for uforsiktig omgang med skytevåpen, egnet til å skade andres liv og helbred.
11.Når det gjelder ran, går det borgerlige flertall inn for 21 års fengsel som strengeste straff dersom ranet fører til" betydelig skade på legeme eller helbred".
12.Også forbrytelser mot liv, legeme og helbred øket siste år med 630 saker, til en total på 5195 slike overgrep.
13.Programmet tar ikke bare sikte på å hindre tilbakefall, men har også intensjoner om reell helbred gjennom kosthold og fysisk trening.
14.På det tidspunkt Hamsun avla ham et besøk var imidlertid hans helbred begynt å svikte, og senere samme året måtte han trekke seg fra sin stilling.
15.På grunn av dette og de forhold tiltalte hadde hatt med sine tidligere kvinner, ved mishandling og sjalusi, fant retten at det forelå fare for gjentagelse av alvorlige straffbare handlinger mot liv, legeme og helbred.
16.Selv om de visste at minst firlinger var på vei, var de aldri redde for datterens helbred, forteller mormor Margaret Holt.
17.Tallet på ferdig efterforskede skadeverk gikk opp med 1250, bedragerier og utroskap med 1090 og forbrytelser mot liv, legeme og helbred med 630 saker.
18.Tenk på hvilken vinning det ville være for folks helbred, og dermed for nasjonens produksjonspotensial, om man slapp å vente på buss i haglstorm og isnende sno, ennsi iltert pøsregn.
19.Totalsanering var medisinen - standardiserte nietasjers leilighetsgårder skulle fremme trivsel og helbred ; visjoner, feilslåtte utopier, formodentlig fremlagt i beste mening.
20.Uansett hvor energisk og velmenende foreldre og andre råder barna, er det vanskelig å få dem til å spise mindre søtsaker, å vende dem til regelmessig tannpuss, og for den saks skyld å lære dem å passe på sin helbred.
21.Uansett hvor flinke vi blir til å organisere helsevesenet, uansett hvor godt tilpasset behandlingskjeden blir, uansett effektiviseringstiltak, vil det være fellesskapets innsats for helse og helbred som vil vise hvilke ambisjoner man har for å fylle levestandardbegrepet med reelt innhold.
22.Under de vanlige, årlige epidemiene er influensa et arvorlig helseproblem hos eldre og hos personer med svekket helbred.
23.Ligger der en lumsk gift i enhver avkortet påstand, en potensiell fare for vår mentale helbred ?
24.Jeg kjenner ikke til seriøse undersøkelser som tyder på at denne enkle og raske avvisning av mange forsøk på å nå frem til dem, koster dem noe særlig eller svekker deres mentale helbred, selv om man selvfølgelig kan lage teorier om det motsatte.
25.Kommer gråtende bort og hulker" helbred, helbred", akkurat som om jeg var den nye Messias.
26.Ligger der en lumsk gift i enhver avkortet påstand, en potensiell fare for vår mentale helbred ?
27.Malingen kan bli innfallsporten til en positiv endring i en selv, en bevisstgjøring til et rikere liv og til helbred, sier Bente Madsen (37) fra Ski utenfor Oslo.
28.Men først og fremst er jo dette Basies plate, selv om sviktende helbred reduserte hans innsats til å sitte ved klaviaturet.
29.Men observatører tviler på at den siste opptredenen vil bidra til å svekke ryktene om Tsjernenkos sviktende helbred.
30.Motstanderne regner med at hoffet vil tenke mer på folks helbred enn industri og arbeidsplasser, og regner med at sigaretter med tiden ikke lenger vil få" Royal Warrents".
Dine siste søk