Norsk-Svensk oversettelse av hos

 
 

Fler eksempler
1.1000 unge mennesker får sommerjobb hos Esso.
2.14 milliarder av det totale rentefradrag på 17 milliarder er hjemmehørende hos folk med under 400 000 i gjeld.
3.At generalsekretæren i kommunistpartiets sentralkomite, formannen i Det øverste sovjets presidium, kamerat K. U. Tsjernenko i sine ungdomsår tjenestegjorde ved grensen er gjenstand for spesiell stolthet hos grensevaktene.
4.Bank på"aksjoner hos arbeidsgivere har iår skaffet et betydelig antall nytt arbeide.
5.Barnetelefonen" hos Barneombudet er flyttet fra tirsdager til torsdager fra klokken 13.00 til 16.30.
6.Behandlingen kan utføres hos privatpraktiserende tannlege", heter det der.
7.Bestemødrene på Stortingsplass" har intet å hente hos denne pensjonisten - i et intervju med Aftenposten ihøst krevet han atomvåpen i Norge, med påfølgende klar beskjed til russerne om å ligge unna, hvis ikke...
8.Daydreams" byr på musikk som vil fenge umiddelbart hos et stort publikum.
9.De unge ville" av vårt 80tall søker forbilder hos de litt eldre tyske som igjen tar utgangspunktet i tysk ekspresjonisme fra århundrets begynnelse.
10.Den amerikanske forfatteren Kurt Vonnegut Jr. (f. 1922) opplevde bombenatten i Dresden som krigsfange hos tyskerne.
11.Den integrerte anvendelse av biokjemi, mikrobiologi og ingeniørvidenskapen med sikte på å oppnå teknologisk utnyttelse av egenskapene hos mikroorganismer, cellekulturer og deler av disse" (European Federation of Biotechnology).
12.Den som har sett redselen hos de små barna, kan aldri glemme det.
13.Den store politiske naivitet hos Treholt og hans meningsfeller overrasker meg ikke, men dette hadde jeg ikke trodd," sier en av toppfigurene i norsk diplomati.
14.Det er de skjønt enige om, Bjørn Skjønsberg som er spillende trener i Nordstrand, og Stein Åsheim, viktig midtstopperbrikke hos Langhus.
15.Det er ikke så vanlig her som hos dere, og foreløbig er bare to av jentene voksne og gift.
16.Det prinsipielt vesentlige... er i hvilken grad man skal ha spesielle registre hos politiet over personer som ikke begår straffbare handlinger".
17.Det som hos Beckmann var maktesløshet, er hos dagens ekspresjonister protest", heter det i en av katalogene.
18.Det står alltid en bil klar for å hente nøklene hos den som ringer.
19.Dette var grunnholdningen hos jødene i konsentrasjonsleiren Terezin, Tsjekkoslovakia, under den annen verdenskrig.
20.Dommerne dømte stabilt og konsekvent og kom fra oppgaven på en anstendig måte", var gjennomgangsmelodien hos spillere og trenere som så OLfinalen.
21.Drivkrefter og motiver hos voldtektsforbryteren"," Rollen som advokat for voldtektsofferet, og offerets møte med politi og rettsvesen" og" Erfaringer fra aksjoner og organisasjoner mot voldtekt på aktivist og offentlig plan".
22.En enkel sang om frihet" eller" Nestekjærlighetens Komedie" ble en suksess, hos såvel publikum som blant kritikerne, og alle hilste tilbudet hjertelig velkommen.
23.En kombinasjon av feil hos fire flyveledere" bidrog til at to fly med flere hundre mennesker ombord var nær ved å kollidere i luften 320 kilometer øst for Miami 1. januar viser opplysninger som amerikanske luftfartsmyndigheter offentliggjorde igår.
24.En lovlig liten byttehandel der middagen blir et godt argument for at far skal ta seg mer av barna, mener psykologen, som har sett på hva som foregår hjemme hos hundre småbarnsfamilier i Osloområdet.
25.En slik sone i Norden vil også bli til støtte og inspirasjon for folkene i andre deler av verden som arbeider for lignende løsninger hos seg.
26.Enkens sønn" kom til Norge og bodde hos tiltalte i fire år.
27.Far ønsker å se barnebarna og dø hos oss," sier sønnen WolfRüdiger Hess, en 47årig bygningsingeniør bosatt i München.
28.Folk og røvere i Kardemomme by" gjorde seg først bemerket hos de kinesiske lesere i den dramatiserte versjonen som Egner selv har utarbeidet.
29.Fornemmelsen av planløshet i ledelsen og saksforberedelsen hos høires stortingsgruppe og dennes forhold til regjeringen har yderligere svekket gruppen og partiet.
30.Forsøk på å finne en sprekk i gjerdet for å snikkikke på hva som gjøres hos naboen, kan bare hindre et produktivt arbeide".
Dine siste søk
hos