Norsk-Svensk oversettelse av hovedsakelig

Oversettelse av ordet hovedsakelig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hovedsakelig på svensk

hovedsakelig
vektadjektiv huvudsaklig
  allmennannet huvudsakligen
Synonymer for hovedsakelig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Love in Colour" er dessuten hovedsakelig spilt inn i England med engelske musikere.
2.Befolkningen i dette området er hovedsakelig shiamuslimer.
3.Censuren i Nicaragua rammer hovedsakelig bare en av avisene, La Prensa.
4.De henvendelser vi har mottatt har hovedsakelig vært av lokal karakter, men også rikspolitiske spørsmål som sosialpolitikk og økonomisk politikk har opptatt mange.
5.De tiltak Regjeringen vil benytte for å motvirke svart økonomi vil hovedsakelig være endringer i skattereglene og styrking av ligningsetaten.
6.Den" friske" delen av svensk industri, som hovedsakelig består av verkstedindustrien, skal hjelpe oss til å ekspandere Sverige ut av krisen.
7.Den lette tilgangen på relevant energiteknologi og rikelig tilfang av statsstøttede og private eksportkreditter fra Europa og Japan, henviser USA til hovedsakelig en" observatørstatus", skriver han.
8.Dine litografier er hovedsakelig i sorthvitt ?
9.Er det helt uproblematisk når styrene i kabel og sendeselskapene i dag hovedsakelig består av de samme personene ?
10.For tidlig fødte barn gir hovedsakelig to typer problemer.
11.Fra og med nå skal treningen hovedsakelig foregå på vannet.
12.Hovedsakelig er det spillefilmer som leies ut og selges, men vi har også hobbyprogram, TVserier, musikkvideoer og lignende i butikkene.
13.Hvis Nordlys hadde kontaktet patologiskanatomisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø, som artikkelen hovedsakelig dreide seg om, ville Nordlys ha fått vite at det dreide seg om en abort, men at det var foretatt obduksjon og at fosteret ikke var forsvunnet i systemet, skriver sykehuset i sin klage.
14.I Norge selges fjærfe hovedsakelig som hel frossen høne eller som grillkylling.
15.I Zimbabwe så vi et land i sterk økonomisk motbør, hovedsakelig som følge av tørken, og en utvikling i retning av en ettpartistat som opposisjonspartiene overhodet ikke ønsker, sier Petersen videre.
16.Lånene er hovedsakelig tatt opp i de sterke valutaene dolla, tyske mark, yen og sveitsiske francs.
17.Maten er dårlig, og består hovedsakelig av gryn og kjøtt som er fullt av sener og bein, og som ofte er råttent.
18.Motstanden mot fostervannsdiagnostikken er hovedsakelig etisk begrunnet ?
19.På grunn av plassforholdene i Sjølysthallen, hvor vi ikke tar inn båter over 30 fots lengde, har vi måttet dele opp" Sjøen for alle", slik at vi i tiden 25.29. april under navnet" Oslo flytende båtutstilling" vil vise 130150 båter - hovedsakelig seilbåter - i båthavnen langs Frognerstranden.
20.Utover middelalderens kunst, hovedsakelig som den oppsto på fransk jord, er det ingen periode i kunstens historie eller noe enkelt kunstverk som har hatt avgjørende betydning for mitt liv.
21.Vi har alltid hatt med minst en ballade på LPene våre, men hovedsakelig står vi for" kick ass rock", sier Holder.
22.Vi har et stabilt personale, hovedsakelig sykepleierutdannet, som efterhvert lærer mange av klientene å kjenne.
23.250 er ansatt i Høie og skal sørge for at bedriften iår får ut 600 000 sengesett til forbrukere, hovedsakelig i de nordiske land.
24.36 prosent oppgir å samle på utstyr, hovedsakelig sølvtøy, men bestikk og servise er også populært.
25.3650 kilometer preparerte løyper, såvel i høyfjell som skogsterreng, fordelt over hele fylket, 100 lysløyper og 24 skiheiser, hovedsakelig i Trysilfjellet, og her finner vi også de fleste skiskoler.
26.500 teleabonnenter i Tollbugaten i Oslo - hovedsakelig næringsdrivende, og også Olje og energidepartementet har vært uten telefon siden mandag morgen.
27.75 prosent av dette befalet har tidligere gjort tjeneste utenlands, hovedsakelig i Libanon.
28.92 prosent av innslagene var laget av mannlige reportere, de som uttalte seg til Dagsrevyen var hovedsakelig menn (86 prosent), mens" en fjerdedel av de kvinner som uttalte seg disse to uker var Gro Harlem Brundtland".
29.A / S Frankerings eksport går hovedsakelig til Sverige og Danmark, men gjennom Pitney Bowes selges deres brevstemplingsmaskin over hele verden.
30.Aksjonen var hovedsakelig rettet mot Regjeringens opprettholdelse av aldersskille for behovsprøving i forhold til foreldrenes inntekt ved søknad om studielån i Statens Lånekasse for Utdanning.
Dine siste søk