Norsk-Svensk oversettelse av hver gang

Oversettelse av ordet hver gang fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hver gang på svensk

hver gang
allmennannet varje gång
Synonymer for hver gang
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Aktuelt om hunder" så dagens lys i 1981 og kommer med 3 nummer pr. år med 12 sider hver gang.
2.Huset" har ved to tidligere anledninger ifjor sagt nei til ytterligere bevilgninger til de antisandinistiske opprørsstyrker, men Reagan og senatsflertallet har hver gang trukket det lengste strå.
3.Jaså, du lever ennå", sa venner i Hortendistriktet hver gang han kom hjem på perm fra flyskolen i 1924.
4.Rapport" utkommer fire ganger i året med åtte sider hver gang.
5.Skurringen" ble ikke borte, tvert om forsterket, hver gang jeg åpnet aviser og fikk se pupper og rumper fra Brasil, enda teksten beskrev" prinsesser" og fantasifulle kostymer i karnevalstiden februar / mars.
6.Slike karakteristikker av fagbevegelsen er en fast del av det borgerlige politiske rituale og dyrkes med særlig iver hver gang det nærmer seg et stortingsvalg".
7.Vi får se," sa Wildenvey, hver gang vi spurte.
8.Betyr det at regjeringen er rede til å tiltale folk for spionasje hver gang de lekker til pressen.
9.Den begynte imidlertid å gå godt hver gang avisene skrev om videovold.
10.Det dreier seg ikke om mer enn to biler ad gangen, og i høyden åtte personer hver gang, sier Mork.
11.Det er ikke realistisk politikk å tenke seg at departementet skulle komme inn og" rydde opp" hver gang det oppstår lokale problemer på områder der kommunen efter lovgivingen er tillagt ansvaret.
12.Det er syvende året vi er her nå, og hver gang har minst ett av barna mine deltatt i cupen.
13.Det er år og dag mellom hver gang min fetter er på Gozo, men en aften like efter at Paul og Anna var kommet, dukket han opp for å snakke med meg om noe.
14.Det hele gikk lett, hver gang det kom en hest opptil oss, svarte han enkelt selv.
15.Det kribler litt hver gang, sier Gunnar Berge om det å bestige Stortingets talerstol.
16.Det måtte bli St.Thomas, sa Arild, det er navnet på Sonny Rollins melodi som jeg synger hver gang Line skal sove.
17.Dette systemet er slitsomt for alle parter og både barn og foreldre går i stor spenning hver gang før nytt budsjett settes opp.
18.Disse forestillingene var opptak, men hver gang har jeg opplevet at siste opptaksdagen var dagen da alt klaffet, slik at det neppe vil by på problemer med en direkte overføring, sier han.
19.En vederlagsordning som innebærer honorering av såkalte sekundærutøvere for hver gang de brukes i NRK, av plateselskaper eller andre sammenhenger, er prinsipielt fullt mulig å gjennomføre, sier dosent Birger Stuevold Lassen, og tilføyer at dette har vært gjennomført i mange andre land.
20.For en fryd jeg opplevet hver gang et velskapt lite vesen kom ut i lyset.
21.For hvordan i all verden skulle vi kunne tegne for eksempel utenlandske politikere hvis vi skulle oppsøke originalen hver gang ?
22.For meg er det like inspirerende hver gang jeg tar fatt på et nytt oppdrag.
23.Fra pressehold blir slike utspill hver gang møtt med påstander om at de er angrep på ytringsfriheten.
24.Hva slags nødverge er det når den angivelige angriper, ved en rekke anledninger, forsøker å komme seg unna, men blir hver gang trukket tilbake i bilen og tildelt nye knivstikk, sa aktor.
25.Hver gang det kommer et tog inn blir døde sikher båret ut, sa Bavinder Singh, som kom til den indiske hovedstad fra sikhenes hellige by Amritsar.
26.Hver gang jeg har hatt en hard dag på kontoret, drar jeg hjem og slapper av med å se på min Rolls Royce, sier han.
27.Hver gang jeg var her den 4. juli, savnet jeg et monument over amerikanske soldater som falt i annen verdenskrig.
28.Hver gang må man ringe opplysningen, og der kommer svaret så fort at du får med deg bare de tre siste tallene, sier hun.
29.Hver gang vi ble stoppet spurte politiet hvilke planer vi hadde for OL.
30.Ja, bommene er ikke det verste, men en ilter klokke som kimer gjennomtrengende hver gang bommen går opp og ned.
Dine siste søk