Norsk-Svensk oversettelse av i løpet av

Oversettelse av ordet i løpet av fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

i løpet av på svensk

i løpet av
tidannet inom loppet av
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.10 prosent av barna døde i løpet av det første leveåret", heter det.
2.Aldri noen gang tidligere i Norgeshistorien er det i løpet av en regjeringsperiode blitt utbetalt slike summer i trygd til arbeidsløse.
3.Aragon" er den fjerde oljetankeren som er blitt angrepet i Den persiske gulf i løpet av de siste fem dagene.
4.Athene" har gjort 19 turer på Kharg i løpet av den siste tiden.
5.Bomben" ligger fremdeles der den falt ned, og lensmannen i Havøysund vil i løpet av dagen reise til Snøfjord for å hente den.
6.Chemical Rubi" går nå med redusert mannskap, og ni mann vil bli sendt sørover fra Norge i løpet av helgen.
7.Circus Fantasticus" kaller de seg, og det er ikke så få barn og ungdom som har vært innom dette cirkuset i løpet av de fire årene det har eksistert.
8.Du kan ikke utrette noe særlig i en ny klubb i løpet av ett år", var Herds filosofi.
9.Eira" som ligger på grunn i svensk farvann, blir nå tømt for olje, og fartøyet skal dras flott i løpet av dagen.
10.Forskriftene" er et ord man lett får på blokken i løpet av et Selvaagintervju.
11.Hårløft"opplegget skal fullføres i løpet av høsten.
12.Høegh Hood" ligger fremdeles på havnen i Khargøya, og rederiet Leif Høegh & Co i Oslo regner med at oljetankeren vil forlate oljeanleggene i løpet av natt til lørdag eller tidlig lørdag morgen.
13.I løpet av de siste årene har vi vært vitne til en gradvis utarming av de kommunale budsjettene.
14.I løpet av en rekke år har Sakharov A.D. drevet undergravningsarbeide mot den sovjetiske stat.
15.Ifjor tapte vi 1222 for Sverige med dette laget (64generasjonen), mens vi i løpet av denne turneringen slo svenskene 2319.
16.Keep smiling !" er ikke laget som TVproduksjon, men i løpet av 1985 skal Wenche Myhre i studio på Marienlyst for å lage et eget show.
17.Mikrodata 84"utstillingen som åpner onsdag i Norges Varemesse, bør få besøk av ca. 25 000 besøkende i løpet av utstillingens fem dager.
18.New Jerseÿs massive kanoner sendte mer enn 250 ett tonn tunge granater mot stillinger opptil 35 kilometer borte i løpet av eftermiddagen og kvelden, opplyste en amerikansk militærtalsmann.
19.Nova" er ventet til Kharg i løpet av dagen.
20.Prosjektene forventes gjennomført i løpet av 1984.
21.Redningen" for alle som ikke klarer å kaste seg på trikken i løpet av et par sekunder er nemlig" Barnevognknappen".
22.Sammenlignet med familieportrettet fra 1780 malt av J. N. de la Crosse er det i løpet av totre år inntrått store forandringer i Mozarts fysiognomi.
23.Selvbetjening" fra offentlige anlegg i helger er et problem som fører til at arbeiderne ved veianlegg iallfall i Akershus ikke tør ta med seg mer verktøy og materialer enn akkurat det som er nødvendig til det arbeid som utføres i løpet av dagen.
24.Telefonkontakt" opplyste nylig at bare i løpet av ett år var disse telefonvenner med på å redde 45 menneskeliv.
25.The Fjord Horse" er blitt populær i USA, og i løpet av få måneder er elleve drektige hopper blitt fløyet over.
26.The Talisman", som King har skrevet sammen med Peter Straub, er på markedet i løpet av 1984.
27.Tidevann" forteller hvordan Ullmann har forsøkt å forandre på dette i løpet av de fire siste årene.
28.Trafikkalternativ Vest" håper at de foreslåtte tiltak vil redusere gjennomkjøringen med 30 prosent i løpet av seks år og 50 prosent i løpet av ti.
29.Videoverkstedet Akershus" heter et spennende prosjekt som i løpet av høsten blir igangsatt i Akershus.
30.Vinland"riggen vil trolig ha fullt mannskap ombord i løpet av de nærmeste dagene.
Dine siste søk