Norsk-Svensk oversettelse av inklusive

Oversettelse av ordet inklusive fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

inklusive på svensk

inklusive
allmenn? inklusive
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Banken" på Majorstuen serverer pizza til glapriser samt ditto musikk for de danseglade, men" Taffs" på St. Olavs plass lokker med Østens spennende grillretter til en pris av 55 kroner inklusive drikke til maten og kaffe efterpå.
2.Borealis" omfatter 16 kunstnere fra seks land, inklusive Færøyene.
3.De totale investeringene i Grunnlinjeseksjonens 5100 kvm utgjør i alt kr. 171 mill. inklusive m.v.a. og eksklusive finansieringsomkostninger.
4.Den siste delen av dette utsagnet er helt uakseptabelt for alle vestlige demokratier, inklusive Norge.
5.Hvor skal vi gjøre av båtene våre, inklusive de mange som det allerede idag ikke er plass til ?
6.Katastrofemedisin" er en bok beregnet på så å si alt helsepersonell inklusive hjelpeorganisasjoner som kommer borti ulykker og katastrofesituasjoner med skadede og syke mennesker.
7.Norges Husmorforbund mener at driftstilskudd til barnehavene skal gå direkte til barnefamiliene i form av høyere barnetrygd, slik at foreldrene selv kan velge hva slags barnetilsyn de ønsker for sine barn, inklusive muligheten til å velge å gjøre dette selv.
8.Den samlede brigade, inklusive et artilleribatteri og en ingeriørtropp, kan være på plass med alt sitt tyngre utstyr i løpet av 30 dager.
9.Hun" lurte" alle, inklusive seg selv, med å ta 3.plassen og følgelig World Cupseieren totalt.
10.I løpet av de siste tre årene har Likud gjort alle de feil som har vært mulig, inklusive å føre landet inn i en inflasjon på mer enn 400 prosent.
11.Resultatet var en havrettsutvidelse som ingen av forståsegpåerne, inklusive Jahn Otto J., helt skjønte noe av.
12.Slik situasjonen er nå, har en krigspensjonist med full pensjon, inklusive folketrygden, en disponibel inntekt som er minst like stor som en industriarbeiders.
13.Tomtearealet var i sin tid tenkt til en institusjon innen helsevernet for psykisk utviklingshemmede med tilhørende boligbebyggelse, og Oslo kommune brukte for ti år siden cirka seks millioner kroner til anlegg av vei og andre tekniske opplegg, inklusive telefon og strøm inn til midten av området, forteller Terje Hermansen, informasjonssjef ved boligrådmannens kontor i Oslo, til Aftenposten.
14.Vi har ikke ressurser til å satse på et utstrakt regionopplegg, men vil i stedet konsentrere oss om en etablert landslagsstamme på 30 svømmere inklusive de rundt ti som er i USA, erklærte svømmeutvalgets formann Truls Gerhardsen søndag eftermiddag.
15.Vi kan beholde vårt økonomiske system intakt, inklusive overføringer og system for inntektsfastsettelse, opprettholde sysselsettingen sånn noenlunde for en tid og ødelegge utgangssituasjonen.
16.Vi tar sikte på å nå frem til en avtale om gjensidig regulering av fellesbestanden inklusive sild for 1985, opplyser ekspedisjonssjef Trond S. Paulsen i Fiskeridepartementet til Aftenposten.
17.Vi vil av all vår makt motarbeide alle forsøk på uthuling av vernepliktforsvaret, inklusive lovfestet adgang til situasjonsbetinget militærnekting, uttalte organisasjonen" Fritt Norge med NATO".
18.10 stk. Kodak Disc 6000 kamera i gavepakning inklusive film.
19.200 pund, pluss moms, tilsammen 230 pund, eller sånn omtrent 2 500 norske kroner pr. bankett, platten inklusive.
20.2220 objekter oppnådde tilslagspriser, inklusive salær, på tilsammen tre millioner kroner.
21.45 nasjoner inklusive Norge deltar.
22.94 stemmeberettigede representanter inklusive styret var møtt frem.
23.Actinor A / S og Dyno Industrier A / S vil med dette, inklusive deres tidligere aksjer, tilsammen få en eierandel i DNO A / S på nær 31,5 prosent - altså 15,75 prosents eierandel hver.
24.Alle beregninger jeg har lagt frem siden 3. mai, er utført efter disse nye reglene, inklusive de tall jeg presenterte i et" Apropos"program i NRK / TV som ble sendt 24. mai og som Huseierforeningen angrep i et tidligere avisinnlegg.
25.Alle de politiske partier er med, inklusive de partipolitiske kvinneorganisasjoner.
26.Alle funksjoner, inklusive produksjon, oppnådde sine opprinnelige mål.
27.Alle kandidatene, inklusive tidligere guvernør Reubin Askew og den svarte kandidaten Jesse Jackson, understreket at de var enige om at våpenkappløpet må stanses, men de satte frem ulike forslag til fremgangsmåten for å nå dette målet.
28.Alle nordmenn betaler for dem med omstillingsproblemer, arbeidsløshet her og press på arbeidsmarkedet der, store fortjenester på nye områder kombinert med synkende utbytte på tradisjonelle virksomheter, inklusive kultursektoren.
29.Alt er gratis, inklusive mat, maskinelt utstyr og instruksjon.
30.Andreas Aarflot vet eller burde vite at retningslinjene slik de lyder, inklusive den siterte setning, ble foreslått av et styremedlem (Einar Vetvik) og vedtatt både i skolens styre og i Diakonhjemmets hovedstyre.
Dine siste søk