Norsk-Svensk oversettelse av innskyte

Oversettelse av ordet innskyte fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

innskyte på svensk

innskyte
allmennverb inskjuta
Avledede ord av innskyte
Anagram av innskyte
Fler eksempler
1.Dette siste fikk overlege Landmark til å innskyte at dette problem ikke bare er fengselsledelsens og Justisdepartementets skyld, like meget helsevesenet som vegrer seg for å behandle innsatte.
2.Her må jeg innskyte at vi sitter på et såkalt borgerlig hotell i den tidligere hanseatiske metropol Hamburg.
3.Her vil jeg innskyte litt om byen Frankfurt am Main.
4.La meg her innskyte at både ulv og bjørn har fått skylden for hva ganske andre fir og tobente har stått bak.
5.La oss innskyte at selvforakt og destruktive krefter som hver enkelt av oss retter mot oss selv, er trekk i tiden, som ikke gjør det umiddelbart lettere å realisere oppfordringen fra tredje Mosebok.
6.Med hensyn til geografien vil dog Bysidens medarbeider innskyte at det er synd at ikke Postverket og kommunen i sin tid kunne enes om å inndele byen efter samme mal.
7.Når det er sagt, la meg straks få innskyte at med Daley Thompson vet man aldri noe sikkert, bortsett fra at han kjører lavfrekvens hva stevnedeltagelse angår.
8.Stryk kristenkorset av ditt flag", innskyte at vi humanetikere faktisk har strøket kristenkorset over våre dødsannonser og erstattet det med det internasjonale humanistemblemet.
9.La oss her innskyte at vi har opplevd at en hest har revet seg løs før start, galoppert helt ned til Bærumsbanen før den ble innfanget, brakt tilbake til en meget forsinket start... for så å vinne løpet på ny banerekord.
10.La oss innskyte at det offentlige overvektsproblem er langt større i Sverige enn i vårt eget land.
Liknende ord

 
 

innskyte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) innskyteinnskytendeinnskutt
Indikativ
1. Presens
jeginnskyter
duinnskyter
haninnskyter
viinnskyter
dereinnskyter
deinnskyter
8. Presens perfektum
jeghar innskutt
duhar innskutt
hanhar innskutt
vihar innskutt
derehar innskutt
dehar innskutt
2. Preteritum (Fortid)
jeginnskjøt
duinnskjøt
haninnskjøt
viinnskjøt
dereinnskjøt
deinnskjøt
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde innskutt
duhadde innskutt
hanhadde innskutt
vihadde innskutt
derehadde innskutt
dehadde innskutt
4a. Presens futurum
jegvil/skal innskyte
duvil/skal innskyte
hanvil/skal innskyte
vivil/skal innskyte
derevil/skal innskyte
devil/skal innskyte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha innskutt
duvil/skal ha innskutt
hanvil/skal ha innskutt
vivil/skal ha innskutt
derevil/skal ha innskutt
devil/skal ha innskutt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle innskyte
duville/skulle innskyte
hanville/skulle innskyte
viville/skulle innskyte
dereville/skulle innskyte
deville/skulle innskyte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha innskutt
duville/skulle ha innskutt
hanville/skulle ha innskutt
viville/skulle ha innskutt
dereville/skulle ha innskutt
deville/skulle ha innskutt
Imperativ
Bekreftende
duinnskyt
viLa oss innskyte
dereinnskyt
Nektende
duikke innskyt! (innskyt ikke)
dereikke innskyt! (innskyt ikke)
Dine siste søk