Norsk-Svensk oversettelse av intensiv

Oversettelse av ordet intensiv fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

intensiv på svensk

intensiv
allmennadjektiv intensiv
Synonymer for intensiv
Avledede ord av intensiv
Anagram av intensiv
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Resultatene fra den omfattende avlsforskning med laksefisk viser at vi har muligheter til en årlig avlsmessig fremgang som endog er større enn det vi kan makte gjennom en integrert intensiv husdyravl, sa professor Harald Skjervold bl.a. i sitt foredrag.
2.Bak Kurbadets sterke satsing på intensiv, forebyggende treningsterapi står adventistbevegelsens grunnfestede filosofi om menneskekroppen som et tempel.
3.De unge samles for en kort, men grundig og intensiv innføring i prinsippene og bruksområdene for datamaskiner.
4.Den består først og fremst i intensiv overvåking, tilførsel av væske og bandasjering av skadene.
5.Den utvikling vi har sett innen intensiv oppdrett av laks og ørret har vært bemerkelsesverdig.
6.Efter fødselen ble moren underkastet intensiv behandling, men hun døde to dager senere.
7.En forberedende del, en intensiv del på internat og en praktisk del på Blindern.
8.En intensiv markedsføringsvirksomhet har ført til økt kontantsalg, mens salget fra skoler og institusjoner er gått tilbake.
9.Et par ukers intensiv trening og smånervøse konkurrenter thats it.
10.For første gang appellerer de tre organisasjonene ikke til det norske folk hver for seg, men har slått seg sammen i en tre ukers intensiv innsamlingsaksjon, i vissheten om at her må alle gode krefter samles.
11.For årselevene arrangerer YFUNorge en 10 dagers sommerskole, bl.a. med utdannede lærere, hvor elevene får intensiv norskundervisning, samt en innføring i forskjellige sider av norsk kultur og dagliglivet i en norsk familie.
12.Han har siden torsdag vært under intensiv behandling på sykehus, og britisk politi har ennå ikke kunnet avhøre den avkreftede, dopede, tidligere minister.
13.Han understreker at en intensiv markedsføring av produktene må settes igang allerede mens de befinner seg i støpeskjeen.
14.Han var hele tiden under intensiv behandling.
15.Hemmeligheten med det japanske forspranget kan meget vel ligge i det japanske skolesystemet med intensiv klasseundervisning, mye lekser og ikke minst foreldrenes strenge oppsikt med sitt avkoms prestasjoner.
16.Hvis nå også romavlytting tillates, kan man virkelig begynne å frykte intensiv bruk med fare for utarming av viktige prinsipper.
17.Håpet knyttes til at det er tatt opp ekstrakull i intensiv sykepleie med særlig vekt på behandling av brannskader.
18.I Sverige har det vært endring i påtalereglene, som fører til en mer intensiv rettsforfølgelse.
19.I to uker har dramaelevene fått intensiv instruksjon av profesjonelle skuespillere.
20.Intensiv avl.
21.MOU ble inngått i januar 1982 mellom 14 europeiske land, og avtalen forplikter partene til å gjennomføre en intensiv og systematisk kontroll av fremmede skip som anløper havner i medlemsland.
22.Man valgte imidlertid et samarbeide med helsestasjonen samtidig som man ga intensiv behandling av forholdet mellom moren og barnet.
23.Men det skorter på spesialsykepleiere, særlig ved intensiv og operasjonsavdeligene.
24.Når kvinner driver jogging eller intensiv sport, blir der mindre chanser for graviditet på grunn av uregelmessig menstruasjon.
25.Og dermed kastet Dorothy seg ut i en intensiv daglig kontakt med disse" åndene" som hun for det meste valgte å benevne med et sanskritord, deva for å unngå assosiativt belastede ord som engel, alf.
26.Prinsippet bak forslaget er Marshalls lov som sier at skatt på kapital fører til kapitalflukt mens skatt på tomtegrunn fører til en bedre og mer intensiv tomteutnyttelse.
27.Selv spesialisten John Knight fra London ble tilkalt, men til tross for intensiv behandling, klarte man ikke å redde livet til pandaen.
28.Som nasjon er Norge i løpet av de seneste år kommet inn i en økonomisk situasjon som idag krever fornyet rasjonalisering, intensiv produktutvikling og øket eksport.
29.To ganger hvert år gjennomgår SASmedarbeiderne intensiv trening i evakuering av fly.
30.Tomten vest for Harry Fetts vei blir anbefalt utnyttet til mer intensiv næringsvirksomhet.
Dine siste søk