Norsk-Svensk oversettelse av intern

 
 

Fler eksempler
1.Komiteen har vært forskånet for intern uenighet nettopp fordi alle parter har konsentrert seg om Afghanistan og latt politiske uenigheter ligge.
2.(Tip) ONeill forlanger en uavhengig granskning, under henvisning til at enhver intern efterforskning vil bli en hvitvask av CIA.
3.Alle organisasjoner har et behov for å drive intern markedsføring, det vil si informere medlemmene om hva organisasjonen har oppnådd i hjertesaker og andre viktige saker.
4.Avgiftsinnkrevingen må skje på en slik måte at den ikke berører intern trafikk i Bærum, og det må ikke ende med at alle riksveier til og fra kommunen avgiftsbelegges.
5.Det er en intern avgjørelse i NRK.
6.Det er meget uheldig at Statoil motvirker denne linje ved utilstedelig overveiede utspill i en intern norsk debatt.
7.Det skjer i protest mot brudd på en allerede inngått intern lønns og arbeidsavtale mellom de ansatte og bedriften, heter det i en melding fra de ansatte.
8.Det vil svekke vår stilling dersom vi løper til pressen med hver eneste sak, aller minst saker som har preg av intern skittentøyvask.
9.Dette gir interessante perspektiver med hensyn til intern og ekstern utveksling av data, blant annet med Samferdselsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og andre, skriver NKS.
10.Efter episoden nedsatte selskapet en intern undersøkelsesgruppe som har konkludert med feilvalg av to brytere.
11.En intern sak, er Storviks tre avsluttende ord.
12.Er det vanskelig å få intern økonomiske støtte til familieplanleggingsprogrammmet ?
13.I Forbindelse med at oljevirksomheten er under intern utvikling i Bergen, har det vært naturlig for de lokale ingeniørselskaper å gradvis orientere seg mot dette markedet, heter det i en pressemelding.
14.I forbindelse med at jeg holdt på å utarbeide en ny, intern braninnstruks før jul ifjor, bestilte jeg en befaring fra Norsk Brannvern Forening.
15.Kværner Brug har i alle år vært godt fornøyd med bedriftsopplæringen og kommer fortsatt til å satse sterkt på intern grunnopplæring, sier Horvi til Aftenposten.
16.Som andre organisasjoner har idretten intern selvjustis, den setter selv opp sine strafferammer.
17.Vi har hatt en intern gruppe som har arbeidet med saken en stund, og efter redegjørelsen i departementet vil vi nedsette et utvalg som kan arbeide videre med saken.
18.Vi strekker ikke til, men må prøve med en intern forandring for å få fortgang i sakene, fortsetter Eidsvold.
19.Vi vil jo tro at den vendingen saken nå har tatt, kan føre til intern diskusjon og dragkamp mellom sportskomiteen og det sovjetiske friidrettsforbundet, sier Høiby.
20.4. intern. kongress om humor, Tel Aviv.
21.ARNE Jørgensen oppfatter sentralstyrets vedtak om at debatten om konstitueringen til landsstyret skal opphøre, og at intern partidebatt herefter bør skje i medlemsbladet Vårt Arbeid, som en reprimande.
22.Afghanistankomiteen har ikke vært forskånet for intern uenighet og politiske uenigheter.
23.Afghanistankomiteen ved leder Marga van der Wal har et leserbrev i Aftenposten 11. mai. Hun påsto at Afghanistankomiteen hadde vært forskånet for intern uenighet og politisk uenighet.
24.Anslagene dekker plattformen med tilhørende lastebøye samt en intern rørledning på Statfjordfeltet i Nordsjøen.
25.Arbeidsavtaler og lønnsforhandlinger fratas arbeidslivets organisasjoner og overlates til de enkelte bedrifter for forhandlinger mellom ledelse og intern bedriftsfagforening.
26.At intern NRKkrangel gjorde det umulig med smakebiter fra andre byer, gjør ikke noe.
27.Aviemore Intern.
28.Avisen skriver at Bonner er dømt til intern forvisning for å hindre henne i å forlate byen Gorkij, der hennes mann er blitt holdt i internt eksil i flere år.
29.Banksjef Hall Guttelvik i DnC Stavanger kommer til hovedkontoret som banksjef med intern administrasjon, eiendomsforvaltning og kontorutbygging som arbeidsområde.
30.Beløpet er mindre enn det det ble søkt om, men med tanke på muligheten for intern prioritering og at det vil komme flere proposisjoner senere, burde det gi god anledning til å begynne produksjon av punktskrift ved hjelp av datamaskiner, mente seminarets første foredragsholder.
Dine siste søk