Norsk-Svensk oversettelse av kjører

Oversettelse av ordet kjører fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kjører på svensk

kjører
yrke - mannsubst. åkare
Synonymer for kjører
Avledede ord av kjører
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hvordan er det du kjører ?
2.Industrikomiteens formann, Reidar Due (Sp), er pinlig ute og kjører.
3.Kjør rødt og blått, så kjører du godt"...
4.Kjører du svart ?
5.Naima" er en ren trioinnspilling som gir Walton anledning til å briljere med skildringer av skiftende stemninger, mens både han og Jordan kjører skikkelig rundt med den vanligvis så fredsommelige" Stella by Starlight".
6.kjører jeg fra rødt lys til rødt lys.
7.Se, det er en jente som kjører," ropte ungene på landsbygda når unge Randi kom kjørende med familiens Hudson 7seter, innkjøpt av faren for 7500 kroner i 1923 mens datteren var på pensjonatskole i Wiesbaden.
8.Spøkelsesjakt" og" Matteparken" er dataprogrammer som skal lære elever fra annen til niende klasse å regne, og ZX Spectrum er datamaskinen som kjører disse programmer, foreløbig er ti utviklet for bruk i den norske skole.
9.Vi er ikke glade for måten Høyre kjører skattespørsmålet på nå.
10.Antallet avganger opprettholdes på tross av de trafikale problemer, både buss og bytrikk kjører dessuten ekstraavganger i rushtiden.
11.Arbeiderpartiet kjører i Oslo nå frem to forslag som skal løse byens økonomiske problemer.
12.Da kjører noen i denne bilen ved siden av joggeren og gir sukker og prater, slik at vi ikke skal føle oss ensomme, eller bli påkjørt.
13.De 120 000 biler som daglig kjører gjennom Oslo øker faren for kreft til det dobbelte i Osloområdet, sier demonstrantene.
14.De første to uker vi kjører med ubetjente tilhengervogner vil en uniformert representant være ombord for å kunne veilede publikum i bruk av stemplingsautomater og dører.
15.De kjører ikke i gang med en betraktning om de karnevalistiske teorier i litteraturen også, med henvisninger til Kjartan Fløgstad, Garc a Marquez og litteraturforskeren Bakhtin ?
16.De kjører tilbake til Viborg og foretar Dem ingenting ! sa Gammelstrup.
17.De sovjetiske styrkene kjører nå en mer offensiv taktikk.
18.Den blandingstrafikk vi ser nå, der noen bruker lys og andre ikke, kan være farlig fordi de biler som kjører uten lys, lett kan bli oversett, sier Olsen.
19.Den samme sjåfør kjører guttene hver dag.
20.Det blir antagelig siste år vi kjører InterRail Senior da interessen ikke har vært særlig stor - særlig ikke MellomEuropa.
21.Det er 70 km fartsgrense like før man kjører inn i tunnelen, og det er 90 km idet man kommer ut fra tunnelen mot Drammen, opplyser Drammen politikammer, som igår ved 14.30tiden foretok en improvisert fartskontroll.
22.Det er bare å klemme på igjen, sa Finn Chr. som ellers sjelden kjører gode annenomganger i storslalåm.
23.Det er faktisk første gang jeg kjører akkurat denne VMrunden, men jeg har som mål å komme blant de ti beste.
24.Det er ingen fare med Stig Roar," problemet" er at han fortsatt kjører mye mengdetrening.
25.Det er nesten ikke grenser for all den velstanden som ligger og dupper i veikanten mellom Asker og Oslo når jeg kjører til og fra jobben.
26.Det er nok i ball jeg får best betalt dersom jeg kjører bra i alle fire apparatene, mener Schirin, som føler at formen er bra.
27.Det er obligatorisk med merking av alle tankbiler som kjører farlig gods.
28.Det er opplagt at vi blir stående ansvarlig for kollisjoner så lenge vi kjører på rødt lys, uttalte en av brannmennene som deltok under brannutrykningen.
29.Det er ufattelig at myndighetene kjører igjennom vassdragsreguleringssaker på tross av såvel økonomisk akseptable alternativer som manglende undersøkelser, sa professor Ragnhild Sundby, lederen av Norges Naturvernforbund, i sin åpningstale på forbundets landsmøte på Ås i formiddag.
30.Det går vel enda an for oss som kjører her hver dag og kjenner til forholdene.
Dine siste søk