Norsk-Svensk oversettelse av kløtsje

Oversettelse av ordet kløtsje fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kløtsje på svensk

kløtsje
allmennverb att pressa i skruvstäd
Liknende ord

 
 

kløtsje som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kløtsjekløtsjendekløtsjet
Indikativ
1. Presens
jegkløtsjer
dukløtsjer
hankløtsjer
vikløtsjer
derekløtsjer
dekløtsjer
8. Presens perfektum
jeghar kløtsjet
duhar kløtsjet
hanhar kløtsjet
vihar kløtsjet
derehar kløtsjet
dehar kløtsjet
2. Preteritum (Fortid)
jegkløtsjet
dukløtsjet
hankløtsjet
vikløtsjet
derekløtsjet
dekløtsjet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kløtsjet
duhadde kløtsjet
hanhadde kløtsjet
vihadde kløtsjet
derehadde kløtsjet
dehadde kløtsjet
4a. Presens futurum
jegvil/skal kløtsje
duvil/skal kløtsje
hanvil/skal kløtsje
vivil/skal kløtsje
derevil/skal kløtsje
devil/skal kløtsje
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kløtsjet
duvil/skal ha kløtsjet
hanvil/skal ha kløtsjet
vivil/skal ha kløtsjet
derevil/skal ha kløtsjet
devil/skal ha kløtsjet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kløtsje
duville/skulle kløtsje
hanville/skulle kløtsje
viville/skulle kløtsje
dereville/skulle kløtsje
deville/skulle kløtsje
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kløtsjet
duville/skulle ha kløtsjet
hanville/skulle ha kløtsjet
viville/skulle ha kløtsjet
dereville/skulle ha kløtsjet
deville/skulle ha kløtsjet
Imperativ
Bekreftende
dukløtsj
viLa oss kløtsje
derekløtsj
Nektende
duikke kløtsj! (kløtsj ikke)
dereikke kløtsj! (kløtsj ikke)
Dine siste søk