Norsk-Svensk oversettelse av klokkeslett

Oversettelse av ordet klokkeslett fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

klokkeslett på svensk

klokkeslett
allmenn? Tid
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Ikke aldersgrenser, men klokkeslett.
2.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
3.Alle som fullfører innen oppsatt klokkeslett får premie.
4.Bileierne har forøvrig selv vært med og avtalt hvilken dag og hvilket klokkeslett som passer best.
5.Da skal alle kampene starte til samme klokkeslett, og man må jo si at det blir en viss nerve i nedrykningsstriden.
6.Dersom noen reiser med nattoget, er de fremme ved endestasjonen til normalt klokkeslett.
7.Det kan innebære at samværsretten må detaljreguleres, helt ned til nøyaktig klokkeslett for henting og bringing.
8.Det var utvilsomt mange igår som disponerte dagen så de kunne få både i pose og sekk - enten ved å begynne skituren på et senere klokkeslett efter å ha fått med seg de innledende TVsendinger, eller ved å anvende den stikk motsatte strategi.
9.Disse karene ble satt ut til forskjellige klokkeslett.
10.En ny type parkometer, som forteller deg hvilket klokkeslett parkeringstiden din går ut, og som også forteller parkeringsvakten hvor lenge du har stått over tiden, er satt på prøve i Rosenkrantz gate.
11.En sankthansorm vil tenne lykten sin hver kveld på bestemte klokkeslett, og la den lyse noen timer.
12.Et galt klokkeslett i gårsdagens kan forlede folk i ytre bysone til utidig og ulovlig havevanning.
13.Fire dager senere holder han igjen messe på samme sted og samme klokkeslett.
14.Fiskeskipperen forklarte at han siden loggbok ble innført i 1977, alltid har ført kvantum, posisjon, klokkeslett og dato inn i boken på vei hjem fra feltet.
15.Folk blir irritert når annonserte programposter forskyves - til en annen dag eller et annet klokkeslett.
16.Får vi inn en radiostasjon, sender vi ofte et rapportskjema, med opplysninger om frekvens, dato og klokkeslett, sprog og programdetaljer som platetitler, nyheter og værmelding.
17.Første gang kortet brukes blir det stemplet med dato og klokkeslett, og det gjelder derefter i 2496 timer.
18.Hva hjelper det altså at den nye trikken er laget på Strømmen og går lydløst og fort, fortere enn lusa" gullfisken" det er så, som måtte ta sats flere ganger for å komme opp kneika ved Skarpsno, hva hjelper det når altså flere og flere må trykke seg inn på samme trikk som kommer for sent allikevel, slik at vi ikke når inn til Wessels plass til det magiske klokkeslett.
19.I brevet fra Registrerte Reklamebyråers Forening understrekes det ytterligere at det også er nødvendig å kunne velge klokkeslett for innslaget, av hensyn til seergruppens størrelse og sammensetning.
20.Kommunene kan i tillegg ha vedtekter, men de kan ikke være snevrere enn lovens klokkeslett.
21.Kristinsen opplyser videre at man trolig vil gå over fra å selge kort bare merket med dato, til å selge kort som stemples både med dato og klokkeslett.
22.Mandag samme klokkeslett er det Anvikstranda Camping ved Stavern som er målet.
23.Så kommer de til oss og sier at de må opereres den og den dagen og innen det og det klokkeslett !
24.Til fastsatt dag og klokkeslett er det rett ut, og klart for nestemann.
25.Vi har nemlig ikke flere klokkeslett å by på.
26.Vi mennesker er" vanedyr", og trafikkopphopningene skjer ofte på de samme klokkeslett dag efter dag.
27.Åpningskampen vil bli spilt 31. mai, og det er den eneste kampen i turneringen som ennå ikke har fått fastlagt klokkeslett.
28.Det gjaldt blant annet data om kurs, klokkeslett og koordinater, opplyste Stray.
29.Ellers var jo alle klokkeslett hulter til bulter.
30.Jeg har to ganger fått beskjed om dato og klokkeslett for avlivning.
Dine siste søk