Norsk-Svensk oversettelse av kollektivisere

Oversettelse av ordet kollektivisere fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kollektivisere på svensk

kollektivisere
politikkverb kollektivisera
Fler eksempler
1.Sandinistregimet har nasjonalisert de landområder indianerne har bodd i, og ønsker å kollektivisere dem.
Liknende ord

 
 

kollektivisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kollektiviserekollektiviserendekollektivisert
Indikativ
1. Presens
jegkollektiviserer
dukollektiviserer
hankollektiviserer
vikollektiviserer
derekollektiviserer
dekollektiviserer
8. Presens perfektum
jeghar kollektivisert
duhar kollektivisert
hanhar kollektivisert
vihar kollektivisert
derehar kollektivisert
dehar kollektivisert
2. Preteritum (Fortid)
jegkollektiviserte
dukollektiviserte
hankollektiviserte
vikollektiviserte
derekollektiviserte
dekollektiviserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kollektivisert
duhadde kollektivisert
hanhadde kollektivisert
vihadde kollektivisert
derehadde kollektivisert
dehadde kollektivisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal kollektivisere
duvil/skal kollektivisere
hanvil/skal kollektivisere
vivil/skal kollektivisere
derevil/skal kollektivisere
devil/skal kollektivisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kollektivisert
duvil/skal ha kollektivisert
hanvil/skal ha kollektivisert
vivil/skal ha kollektivisert
derevil/skal ha kollektivisert
devil/skal ha kollektivisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kollektivisere
duville/skulle kollektivisere
hanville/skulle kollektivisere
viville/skulle kollektivisere
dereville/skulle kollektivisere
deville/skulle kollektivisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kollektivisert
duville/skulle ha kollektivisert
hanville/skulle ha kollektivisert
viville/skulle ha kollektivisert
dereville/skulle ha kollektivisert
deville/skulle ha kollektivisert
Imperativ
Bekreftende
dukollektiviser
viLa oss kollektivisere
derekollektiviser
Nektende
duikke kollektiviser! (kollektiviser ikke)
dereikke kollektiviser! (kollektiviser ikke)
Dine siste søk