Norsk-Svensk oversettelse av krig

Oversettelse av ordet krig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

krig på svensk

krig
allmennsubst. krig
Synonymer for krig
Avledede ord av krig
Liknende ord

 
 

Wiki
Krig er væpnet konflikt mellom to eller flere parter, for eksempel mellom stater, befolkningsgrupper, stammer eller lignende. Den nøyaktige definisjonen av når en spent konfliktsituasjon eller væpnet kamp kan kalles for krig, kan likevel variere, blant annet av hensyn til internasjonal rett og politisk retorikk. Det motsatte av krig blir vanligvis kalt fred.

Fler eksempler
1.Ai, ai, for en artig krig" er en moderne musicalklassiker.
2.De selskaper en har gått til krig mot har en økonomisk posisjon i verdenssamfunnet som langt overgår enkelte nasjonalstater.
3.Den antisovjetiske farsen omkring den såkalte Treholtaffæren, som ble iscenesatt av Norges hemmelige organ, ikke uten hjelp av CIA, er en manifestasjon av den norske ledelses deltagelse i den heftige ideologiske krig mot SovjetUnionen.
4.Dere nordmenn skal vite at vi skotter ikke glemmer våre allierte venner fra siste krig.
5.Dersom NATO legger stor vekt på raske våpen (raketter) for å slå ut motpartens flyplasser og knutepunkter i konsentrerte angrep, øker presset om tidlig og omfattende våpeninnsats i spente situasjoner og krig.
6.Det er full krig i Balsfjord", lød Knudsens kommentar til avisenes kirkemedarbeidere.
7.Det måtte være i mennesker som ham at krig hadde sitt opphav.
8.Enten vil vi ha krig, eller så reiser vi til Moskva for å diskutere fred", - da er ikke SS 20rakettene lenger den største fare.
9.Erobret" (forlangte) Norge, som erstatning for Finland, som Sverige hadde mistet til Russland, og landet vårt maktet ikke å ta en krig efter nøds årene fra 1807.
10.Femte bud meg her og der" som blant annet er inspirert av enkelte geistliges syn på krig og fred.
11.For det tredje er det et spørsmål om å forme beslutningssituasjonen i krise og krig," sier Holst, og gir til beste en del refleksjoner omkring dette som virkelig hadde vært oppsiktsvekkende om ikke noen" hvis, såfremt, ifall" mesterlig var lagt inn som retrettmuligheter.
12.Fra tysk jord vil det aldri mer utgå noen krig.
13.Frihetens øyeblikk" som nå blir lest av Jan Hårstad på tirsdager, onsdager og torsdager fremover, er det første bindet i verket om rettstjeneren i Heiligenberg som ser tilbake på sitt liv og ikke kan huske annet enn elendighet - mord, krig, tortur og henrettelser.
14.Han feier våre hjemlige problemer under teppet og bringer oss til randen av krig utenlands, spesielt i Libanon.
15.Hellig krig" er en proiransk fundamentalistisk gruppe som tidligere har tatt på seg ansvaret for bombeaksjonene mot den amerikanske ambassaden og mot de amerikanske og franske soldatene i Beirut.
16.Kanskje ikke noe rart at norske avdelinger som ikke hadde fått ordre om at det var krig og bare å brenne løs, lot seg avvæpne av tyske fallskjermjegere.
17.Krig" var og kan fortsett være - men en atomkrig er ikke - politikkens forlengede arm.
18.Krig er en døende forretning".
19.Krig og fred"," Idioten"," Tre søstre" og altså" Hamlet".
20.Love Streams" delte filmkritikerprisen med den kaotiske satiren" En skitten liten krig" fra Argentina, den fikk også hovedjuryens spesialpris.
21.Mener De at både øst og vest har så mange atomvåpen at ingen av partene tør sette i gang en krig, eller mener De at de mange atomvåpen tvertimot øker krigsfaren ?
22.Norge kan også miste sin frihet uten krig, ved å bli stående mer eller mindre alene overfor en overmakt som margstjeler vårt mot og forandrer oss til en lydig randstat uten bruk av militære våpen.
23.Når alle førstesider er fulle av krig og terror, kan det ikke bli noen virkelig forståelse".
24.OBS. Viktigt" er senere kommet ut som bokhandlerbok, og tar opp en rekke alvorlige emner som mange barn går og tenker på, som alkoholisme, død, krig og miljøforurensning.
25.Regjeringens pressetjeneste i krig" forberedes av en sentral nevnd og fylkesnevnder.
26.Vesten forbereder en ny krig med øst.
27.Vi ruster opp NATO for en ny krig.
28.Vi vil ikke betvile at det eksisterer en viss sannsynlighet for at en krig fortsatt kan utkjempes konvensjonelt i Norge.
29.Vietnamprotestene i vår del av verden var mot supermaktens krig mot et lite folk langt borte.
30.Wøyenspillet" tar oss med tilbake til begynnelsen av 1700tallet, til Den store nordiske krig.
Dine siste søk