Norsk-Svensk oversettelse av kringkasting

Oversettelse av ordet kringkasting fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kringkasting på svensk

kringkasting
allmenn? Broadcasting
Liknende ord

 
 

Wiki
Kringkasting (fra engelsk broadcasting) er utsendelse av lyd- og bildesignaler, spesielt radio og fjernsyn. En rekke teknologier brukes for å kringkaste slike signaler. Kringkasting utgjør en stor del av massemedia.

Fler eksempler
1.Admiralitetet og øverskommanderende for Home Fleet mottok de første nyheter fra den tyske kringkasting.
2.Å forestå betalt og ubetalt informasjonsformidling via kabelTV eller andre former for overføring / kringkasting o.l. ved å eie eller leie utstyr til dette formål.
3.Arne Husveg har både i presse og kringkasting gjort gjeldende at" den oppbygging av et sosialt sikkerhetsnett, som ble innledet i 1945, er avløst av en nedbygging, som for alvor begynte under Arbeiderpartiet og fortsatte under den borgerlige regjering".
4.Det finnes ikke en hovedstad i Norden som er tilgodesett med så lite sendetid i radio fra sin nasjonale kringkasting som Oslo.
5.Det står ikke noe i kringkastingsloven og regelverket om at bare nordmenn kan sende kringkasting innenfor Norge.
6.Dette er den beste løsningen, når vi vet hvilke store og vanskelige problemer Israel står overfor, sa Begin ifølge israelsk kringkasting.
7.Dette er å rette baker for smed, idet det er Kulturdepartementet som skal gi konsesjon for kringkasting av slike fjernsynsprogrammer.
8.En slags åndelig akupunktur, mente statsråden, som også konstaterte at de forsøk som hittil har vært drevet, har skapt et gjennombrudd for uavhengig kringkasting og større valgfrihet.
9.Hensynet til norsk næringsliv og norske arbeidsplasser tilsier at norske bedrifter blir i stand til å ta opp konkurransen fra de store internasjonale konserner, gjennom muligheten til å reklamere for sine varer i norsk kringkasting, sa han.
10.Nei, dette skjedde jo igår, og hittil har jeg bare fått tid til å snakke med presse og kringkasting, men skulle ledelsen i Moss være interessert i å komme meg i møte, er jeg villig til å fortsette som trener.
11.Selv en Gerhardsen ville hatt problemer med påkjenningen fra presse og kringkasting, meninger hver time på dagen, ansiktet på TV inn i stua til hele landet hver kveld.
12.Til nå har forsøkene med nærkringkasting i liten grad åpnet for profesjonell kringkasting, sier Trygve Moe.
13.Uansett hva man måtte mene om reklame som sådan, tror jeg det nå er på tide å innse at det vil være umulig å drive uavhengig kringkasting på permanent basis uten de inntekter som reklame kan gi, hevdet Sundar.
14.Å få innført reklamefinansiert kringkasting, helt uavhengig av denne kringkastingens evne til å møte de kulturpolitiske utfordringer vi står overfor ved inngangen til satellittalderen.
15.500 deltagere fra 100 land er samlet på planleggingskonferansen for kringkasting på FMbåndet, som arrangeres av Den internasjonale teleunion (TU).
16.Advokat Harboe skriver at tjenestemenn innen skatteetaten må ha brutt sin taushetsplikt når presse og kringkasting ofte kan opplyse om navngitte personers skatte og avgiftsforhold.
17.Alt skjer etter oppskriftene i kokeboka" Kringkasting i Norge - perspektiver og muligheter" fra 1980.
18.Annen hovedinnleder, Egil Sundar, fremholdt bl.a. at det vil være umulig å drive permanent uavhengig kringkasting uten reklameinntekter.
19.Arbeiderpartiet hadde for eksempel programfestet nei til privat kringkasting i den inneværende periode.
20.Aviser, byråer og kringkasting er suverene i sitt valg av form og innhold.
21.Bakgrunnen for meldingen er at forholdene ved regionsykehusets nevrokirurgiske avdeling på nytt er trukket frem i kringkasting og presse.
22.Begrunnelsen er at han skal ha hatt kjennskap til flere tilfeller av jødiske terroristangrep mot palestinere, heter det i israelske aviser og kringkasting.
23.Både presse, kringkasting og representanter for Skiforbundet var møtt frem i rikt antall for å møte og hylde den første norske kombinertvinner på 20 år.
24.Bøkene hennes sier noe om hvilke fagforeningsemner som opptok henne mest - arbeidsforhold i videste forstand, og spesielt drøfting av hvordan aviser, blader og kringkasting burde legge forholdene til rette for å skape bedre arbeidsplasser for eldre medarbeidere og for kvinnelige journalister.
25.DISSE ulykkene krever nemlig langt mer enn det som fremgår av knappe meldinger i presse og kringkasting.
26.Da Stortinget i mai 1980 behandlet kringkastingsloven understreket Arbeiderpartiet at NRK fortsatt skulle ha enerett til å drive kringkasting.
27.De 20 nye aksjeeierne representerer både forsikring, reklame, bank, hotell og annet næringsliv, som dermed får foten innenfor kringkasting i Norge.
28.De mest spennende framtidsmuligheter ligger i forslaget om at lokal kringkasting skal få sin del av Lottoinntektene.
29.De senere år har NRK ivrig forsøkt å stable på bena en troverdig betalingsfjernsynløsning, og har signalisert at hvis reklame tillates i norsk kringkasting, vil NRK gjerne ta denne finansieringsmåten i bruk.
30.Den andre gruppen av alternativer forutsetter et utvidet medlemsgrunnlag, hvor man tar inn medlemmer fra privat kringkasting og / eller periodisk presse.
Dine siste søk