Norsk-Svensk oversettelse av kronisk

Oversettelse av ordet kronisk fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kronisk på svensk

kronisk
medisinadjektiv kronisk
Synonymer for kronisk
Avledede ord av kronisk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er først og fremst en kronisk betennelse i nervesystemet hvor synsnervene og ryggmargen rammes.
2.Det vil øke selvmordsfrekvensen blant disse pasientene, og kan føre til langvarig og kronisk invaliditet, hevder Retterstøl.
3.Familier med funksjonshemmede barn er en gruppe vi vet for lite om, til tross for at vi har minst 60 000 kronisk syke og funksjonshemmede under 19 år her i landet.
4.Vi ønsker å belyse hvilken langtidsbetydning dette har for de enkeltes helse, sier Dahlberg, som understreker at man i tillegg til de astmatiske plagene, står overfor spørsmålet om kroniske lunge og luftveissykdommer som kronisk bronkitt, emfysem og støvlunger.
5.Virkningen av fysisk aktivitet på fysiologiske prosesser som foregår i menneskekroppen, er den røde tråd i de emner som blir tatt opp, sier forsker Odd Vaage ved Muskelfysiologisk Institutt til Aftenposten, og nevner blant annet foredrag om faktorer som begrenser kondisjon og musklenes yteevne, om hva som skjer av stoffskifte og kroppstemperatur under arbeide, hvorfor muskler oppleves som trette og problemer med kronisk smertefulle muskler.
6.20 av klientene ved Bakkebø har kronisk gulsott.
7.737 skrev J. Barraud en artikkel" A quelle maladie a succombe Mozart ?" hvor han fremsatte den teori at Mozart døde av kronisk nyresykdom.
8.Alle - også de kronisk syke - er selvsagt villige til å spenne inn livremmen i trange tider, og de nye regler er lojalt fulgt opp, selv om det for denne gruppe føltes ekstra hardt.
9.De aller fleste av oss vil en eller annen gang i livet rammes av plager som går under betegnelsen gikt eller revmatisme, og som omfatter alt fra smerter i ledd og muskler til kronisk sykdom.
10.De aller fleste blir helbredet, men hos enkelte kan sykdommen utvikle seg til en kronisk lidelse.
11.De kan også føre til tap av luktesans, astma, kronisk bronkitt og hudsykdommer.
12.De store utgifter til belastningssykdommer kan forklares ved at de stort sett har et kronisk forløp med stadig stigende tilbakefall.
13.Den som lenge har vært kronisk syk og omsider har funnet medisinen som helbreder, vil søke all tilgjengelig informasjon om medisinen.
14.Den yngste med kronisk løsemiddelsyndrom var bare 32 år gammel, og det bemerkelsesverdige var at han i ni år hadde arbeidet på et sted hvor innholdet av farlige stoffer i arbeidsluften lå under de faregrenser som gjelder.
15.Dersom offentlige sykehus skal rette seg mer efter pasientkrav om kvalitet, komfort og omsorg, vil en enda større del av budsjettet gå til akuttsykehusene - og følgelig mindre til funksjonshemmede, kronisk syke og eldre.
16.Det betyr at langtidspasienter, kronisk syke og eldre overlates det offentlige.
17.Det er en kronisk og meget alvorlig sinnssykdom.
18.Det er laget et program for hvordan hver enkelt pasient skal tas hånd om, men det gjenstår å sikre hvordan de kronisk syke kan få være hjemme.
19.Det er sendt ut 90 500 doser til fylkeslegene og stadsfysikus i Oslo, til bruk for kronisk syke og eldre mennesker som har vondt for å tåle den belastningen en slik febersykdom betyr.
20.Det er til nå oppdaget kronisk hepatittB hos i alt 22 av de 220 klientene på Bakkebø.
21.Det foreslås at retten til fri fra arbeidet under barns sykdom utvides for foreldre med funksjonshemmede eller kronisk syke barn.
22.Det var i forbindelse med innføringen av egenandel for medisiner på blå resept og utgifter for de kronisk syke.
23.Dette rammer spesielt familier med kronisk syke barn, som for eksempel astmatikere og allergikere.
24.Dette til tross for at kronisk smerte er et av våre største, om ikke det største helseproblem.
25.Diabetes er en kronisk sykdom som gir endel bivirkninger.
26.Doktor Kjerpeseth sa at gutten forut for drapet hadde levet i en kronisk stresssituasjon som stadig svekket hans psykiske forsvar.
27.En kronisk nyresykdom som fører til døden ender i uremi.
28.En venninne har kronisk bihulebetennelse.
29.Erkjennelsen av kronisk smerte som et av de største helseproblemer, har ført til grunnleggelsen av IASP" International Association for the Study of Pain" i 1972, idag med oppslutning fra over 2000 forskere, leger, psykologer og andre faggrupper fra en rekke land.
30.Et av de mest typiske og konstante symptomer ved kronisk kvikksølvforgiftning er stomatitten, en betennelse i munnens slimhinner med sårdannelser og ofte tap av tennene.
Dine siste søk