Norsk-Svensk oversettelse av kunnskapsrik

Oversettelse av ordet kunnskapsrik fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kunnskapsrik på svensk

kunnskapsrik
allmenn? kunniga
Synonymer for kunnskapsrik
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Grunnen til at vi igjen inviterer til kunnskapsdyst i Osloskolen, er inntrykket av at ungdommen synes det er" in" å være kunnskapsrik igjen, sier dommer Grini - Det var noen år hvor de unge åpenbart mente det motsatte.
2.Jeg og andre lærere la med en gang merke til at Bratteli var begavet og kunnskapsrik utover det som var vanlig for en gutt i den alderen, sier Gerhardsen til NRKDagsnytt.
3.Mitt inntrykk av ham var at han var en usedvanlig kunnskapsrik og dyktig medarbeider som jeg hadde respekt for, til tross for forskjellig syn i flere politiske spørsmål.
4.Arnold Monrad Andersen var en kunnskapsrik mann.
5.De som kjenner meg godt, har en tilbøyelighet til å karakterisere meg som usedvanlig kunnskapsrik.
6.Den 60 år gamle frihetsforkjemperen som er meget kunnskapsrik og velutdannet, ville ikke ha pressen tilstede.
7.Egentlig er han utrolig kunnskapsrik.
8.Han er en spennende og kunnskapsrik personlighet som har dokumentert sin evne til å bringe de institusjoner han arbeider i opp på et høyt kunstnerisk nivå, kommenterer Wiberg.
9.Han er kunnskapsrik, sprogmektig, har stor sans og skarpt blikk for de historiske linjer, noe som er kommet leserne til gode i hans analyser og kommentarer fra Bonn og Brussel de siste årene.
10.Han er noe så sjeldent som ualminnelig ; ualminnelig hyggelig, velmenende og kunnskapsrik.
11.Han var en kunnskapsrik og nøyaktig arbeidende mann, som kom til å bety meget ved oppbyggingen av firmaet.
12.Han var kunnskapsrik og allsidig som fagmann, en spirituell auksjonarius av den gamle garde.
13.I Olof Palme har både Shultz og Gromyko hatt en seriøs og kunnskapsrik samtalepartner som er internasjonalt respektert, beleven og sprogmektig.
14.I tillegg til å være en fremragende fagmann, var Fiskvatn usedvanlig dyktig og kunnskapsrik også på en rekke andre områder.
15.Kansleren roste sin minister som" engasjert og kunnskapsrik" og ga ham ikke bare menneskelig, men også politisk tilgivelse fordi han hadde vedkjent seg å ha gjort feil samtidig som begge kunngjorde at saken vil få" konsekvenser" og at det vil bli søkt efter" feilkildene".
16.Kunnskapsrik, rolig, sindig og godt orientert.
17.Kunnskapsrik, velinformert, charmerende, en mann med evne til å bringe X i kontakt med Y for å utveksle meninger om A og B. Dette drev han med som student, i AUF, i Hellassaken og EFstriden.
18.Kunnskapsrik og engasjert.
19.Kunnskapsrik og freidig har Nina Karin Monsen med intellektuell skarpsindighet feiet inn som et friskt vårvær i debatten.
20.Laading var en uvanlig kunnskapsrik mann med vide interesser også utenfor det kirkelige område.
21.Men de som kjenner ham, vet at bak hans åpne og enkle væremåte, gjemmer seg en fast administrator og en kunnskapsrik kunsthistoriker.
22.Men forsvarsminister Manfred Wörner ble sittende, fordi han ifølge Kohl er en kunnskapsrik minister som har forberedt seg lenge på sin oppgave.
23.Musikalsk og teknisk ble de alle formet på en kunnskapsrik og solid måte.
24.Overraskende nok gikk det norske Claget til topps - kanskje ikke av de største sensasjoner når man ser at laget besto av Rowland Greenberg, Helge Bjørset og Knut Aarflot, en kunnskapsrik trio.
25.Skaset er en hyggelig og sikkert en kunnskapsrik mann på sitt område, men efter min mining er det ikke tilstrekkelig til at han gjennom sin valgkamp skal kunne erobre det høyeste verv i en så samfunnsviktig institusjon som Norges Idrettforbund.
26.Uten tvil er han en kunnskapsrik musiker med solid teknikk og ekte musikalitet.
27.Aftenpostens lesere vil huske ham som en kunnskapsrik og klar kronikør, også lenge efter at han hadde trukket seg tilbake fra Universitetet.
28.Alle de amerikanske delegasjonsmedlemmene var tydelig imponert over Gorbatsjov og betegnet ham som kunnskapsrik, seriøs, tøff og artikulert.
29.At mannen er kunnskapsrik skjønte vi også da Aftenpostens dataanlegg la hele mannen åpen foran oss.
30.Beck var en meget kunnskapsrik person, sin unge alder til tross, og tilførte vennekretsen verdifulle impulser og øste av sitt gode humør.
Dine siste søk