Norsk-Svensk oversettelse av kurre

Oversettelse av ordet kurre fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kurre på svensk

kurre
bruddsubst. kurra
  dueverb kuttra
Avledede ord av kurre
Anagram av kurre
Fler eksempler
1.Pekka Langer, CarlUno Sjöblom og Kurre Österberg har nypremiére på musikkgjetteleken i TV2 ikveld, og kjente artister skal fremføre melodiene lagene skal gjette på.
2.TENKE seg til å fordrive desember i en diger direktørstol med fem gir bakover, kurre på sekretæren gjennom callingen, se henne svinse i skytteltrafikk gjennom teppet av sigarrøk, overlastet med milde gaver fra forretningsforbindelser.
Liknende ord

 
 

kurre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kurrekurrendekurret
Indikativ
1. Presens
jegkurrer
dukurrer
hankurrer
vikurrer
derekurrer
dekurrer
8. Presens perfektum
jeghar kurret
duhar kurret
hanhar kurret
vihar kurret
derehar kurret
dehar kurret
2. Preteritum (Fortid)
jegkurret
dukurret
hankurret
vikurret
derekurret
dekurret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kurret
duhadde kurret
hanhadde kurret
vihadde kurret
derehadde kurret
dehadde kurret
4a. Presens futurum
jegvil/skal kurre
duvil/skal kurre
hanvil/skal kurre
vivil/skal kurre
derevil/skal kurre
devil/skal kurre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kurret
duvil/skal ha kurret
hanvil/skal ha kurret
vivil/skal ha kurret
derevil/skal ha kurret
devil/skal ha kurret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kurre
duville/skulle kurre
hanville/skulle kurre
viville/skulle kurre
dereville/skulle kurre
deville/skulle kurre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kurret
duville/skulle ha kurret
hanville/skulle ha kurret
viville/skulle ha kurret
dereville/skulle ha kurret
deville/skulle ha kurret
Imperativ
Bekreftende
dukurr
viLa oss kurre
derekurr
Nektende
duikke kurr! (kurr ikke)
dereikke kurr! (kurr ikke)
Dine siste søk