Norsk-Svensk oversettelse av larve

Oversettelse av ordet larve fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

larve på svensk

larve
entomologisubst. larv
Synonymer for larve
Avledede ord av larve
Anagram av larve
Liknende ord

 
 

Wiki
Larve (latin: larva, flertall: larvae) eller åme, er ungdomsstadiet hos dyr der det nyklekkede individet er vesensforskjellig fra det voksne. Larvestadiet avsluttes ved at dyret gjennomgår en mer eller mindre tydelig metamorfose til den voksne formen (imago). Larve brukes helst som benevnelse på larver av insekter med føtter, særlig larver av sommerfugler, biller og vepser.

Fler eksempler
1.Der fortalte de at det sannsynligvis dreier seg om en kålsommerfugl, og at den sannsynligvis har kommet inn som larve ifjor og senere forpuppet seg.
2.Det koster bare 70 kroner i forutgifter å utvikle egget, med en diameter på tykkelse med et menneskehår, frem til en larve på 3 mm i laboratoriet.
3.På den annen side viser det seg at det ikke er vanskelig å reetablere insekt, larve, og fiskeproduksjonen efter behandlingen.
Dine siste søk