Norsk-Svensk oversettelse av ledestjerne

Oversettelse av ordet ledestjerne fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ledestjerne på svensk

ledestjerne
allmenn? ledstjärna
Synonymer for ledestjerne
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Men uansett hva du gjør, er humoren din ledestjerne ?
2.Den strålende Mao Tsetungs tenkning vil alltid være vår ledestjerne.
3.En sosialisering av Helevesenet synes å være tidens ledestjerne.
4.Fysikeren Pjotr Kapitsa, en ledestjerne innen sovjetisk vitenskap (som forøvrig nylig døde) nektet å befatte seg med all forskning som hadde med bomber å gjøre.
5.Kristi efterfølgelse ble en ledestjerne.
6.Til godt og vel efter siste krig var idretten en folkebevegelse med eliteidrett som ledestjerne.
7.Gjør det ikke noen av representantene betenkt at de som sikkerhetspolitisk ledestjerne har valgt SV - et parti som på" samlingskongressen" for 10 år siden energisk forsøkte å få med Moskvakommunistene i sitt parti ?
8.Jacobsen får sin storhetstid i Norge - hans diktning hadde vært" et skjønnhedsevangelium og en ledestjerne i alle mørke dage", skriver Carl Nærup.
9.Jeg fant at siden rockens røtter hele tiden har vært ledestjerne for oss, så måtte vi ha med litt av hvert på platen som kunne vise hva vi sto for og hvor vi kom fra og hørte hjemme.
10.Observatører har merket seg at Konfucius gjør sitt" comeback" samtidig med at Karl Marx synes å ha mistet mye av glansen som ideologisk ledestjerne.
11.Og med" Bird" sikter han da til den moderne jazzens klareste ledestjerne, altsaksofonisten Charlie Parker.
12.Som en hel nasjons lærer og oppdrager, en ledestjerne i et folks marsj mot en bedre fremtid.
13.Store sovjetiske ungdomsgrupper har på 70 og 80tallet utviklet holdninger til sin egen rolle i samfunnet som ikke lenger helt stemmer med de marxistiskleninistiske prinsipper de har lært på skolen og som har vært ledestjerne for utviklingen.
Dine siste søk