Norsk-Svensk oversettelse av lempe

Oversettelse av ordet lempe fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lempe på svensk

lempe
anpasseverb lämpa
  allmennsubst. lämpor
Synonymer for lempe
Avledede ord av lempe
Anagram av lempe
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I flere år har kommisjonen, med støtte fra EFparlamentet i Strasbourg, arbeidet for å lempe på grensekontrollene mellom EFlandene, men er blitt stanset av regjeringene.
2.Brannstatistikken underbygger vår skepsis til å lempe på kravet til byggeforskriftene, uttaler direktør Jan Erik Thoresen i Norsk Brannvern Forening.
3.Skyt ikke på oss ! sier informasjonssjef Arne Halvorsen ved A / S Vinmonopolet, og fremholder at det er politikerne som må lempe på regelverket for å få fart i eksporten av Løiten og Lysholm m.fl.
4.Vi kommer til å lempe på restriksjonene, men har ennå ikke avklart hvordan det skal gjøres, påpekte Hanssen.
5.Vi må nærme oss romerne med list og lempe.
6.Vi vil imidlertid ikke lempe på opptakskriteriene, og vi kan ikke garantere at alle de 100 plassene vil bli fylt opp.
7.2. eller å lempe på gratisprinsippet i særlige tilfeller og under klart definerte forutsetninger.
8.Arbeiderpartiet er nå med på å lempe på beskatningen av gevinster ved salg av aksjer i næring.
9.Beslutningen om å lempe på skatten ble tatt i statsråd fredag.
10.Daniel Ortega, leder for regjeringsjuntaen, opplyste mandag kveld at regjeringen vil lempe på pressecensuren, gjeninnføre streikeretten, og tillate folk å søke myndighetene om løslatelse fra fengsel.
11.Departementsråd Leif Eldring opplyser til Aftenposten at det ikke er aktuelt å lempe på våpeninstruksen.
12.Derfor er det enkelte byggherrer som foreslår at man kunne lempe litt på kravet til tetthet.
13.Derimot har Due ingen sans for tanker om å lempe på organisasjonsforholdene, reguleringene og avtalene innen landbruket.
14.Det blir å lempe ballen noen meter fremover, og så fly som en harebikkje efter den, ler lysluggede Arve, som tok opp farsarven i firefemårs alderen.
15.Det drikkes med måte, landsbyens strenge skikk og bruk tillater ingen fylleslagsmål, og politiet håndhever promillegrensen på 0,8 med lempe" fordi det ikke er mer ulykker nå enn tidligere", får vi høre.
16.Det er kommunalminister Arne Rettedal som med disse ord tilbakeviser påstandene i helsiders annonser i dagspressen om at Regjeringen vil lempe på brannvernforskriftene.
17.Det er liten tvil om at norske rederiers store bestillinger av skip fra sydkoreanske verft har gjort det nødvendig for SydKorea å lempe på sin sterkt proteksjonistiske linje i skipsfartspolitikken.
18.Det er naturlig at myndighetene ville begynne forsiktig, og bl.a. se på hvordan disse lånene påvirker kursen på norske kroner, men efterhvert som vi vinner erfaring og ser at dette er forhold som det er mulig å håndtere, tror jeg myndighetene vil lempe på restriksjonene.
19.Det kan også bli aktuelt å lempe på kravet om 50 prosent fylkesandel i de to nye tilskuddsprogrammene.
20.Det vil også være en matros som hjelper til med å lempe ombord bagasje.
21.Dette må få regjeringene til å vedta forslagene om å lempe på alle grensekontroller innen EF, erklærte kommisjonen.
22.Efter alt å dømme har saken kommet på tvers av den nye regjeringens politikk i retning av å lempe på alle unødige restriksjoner som skaper problemer for befolkningen i de okkuperte områdene.
23.Efter en tid med til dels strenge restriksjoner på ølsalg i Gudbrandsdalen har man nå begynt å lempe noe på bestemmelsene.
24.Efterhvert som legedekningen bedres også for spesialister, vil departementet imidlertid lempe på godkjennelseskravene, fremholdt statsråd Heløe.
25.For å unngå akutte problemer med sysselsettingen, bør derfor privatisering gjennomføres med lempe, dersom tiltakene kan skape økt ledighet.
26.Foreløbig er det notert at Staten vil styrke bemanningen ved Oslo ligningskontor, lempe reglene for statlige pålegg, hovedstadskriteriet vi bli akseptert i det nye kommunale inntektssystemet og Staten vil betale eiendomsskatt med visse unntak.
27.Fr.P. har lagt frem forslag om å lempe på markagrensen i alle år, men vi har dessverre ikke fått støtte hverken fra Tetzschner eller andre i Høyre.
28.Geir Olav Bergene begynner å lempe avispakker kl 01.30 om natten for å sikre abonnentene i deler av Follo og Enebakk fersk morgenavis.
29.Han mente det kan være grunn til å lempe på det han kaller :" nullvekstfilosofien, og spre litt motgift mot den rikspessimisme som har trengt inn i kommunestyret".
30.HysingDahls jobb ombord bestod i potetskrelling, men han ble også satt til å lempe kull.
Dine siste søk