Norsk-Svensk oversettelse av lulle

Oversettelse av ordet lulle fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lulle på svensk

lulle
allmennverb vagga
Synonymer for lulle
Fler eksempler
1.At romslige, daglige rødvins eller cognacdoser nok får franskmenn til å døse av utover eftermiddagen, men ikke er nok til å lulle dem i en bedagelig søvn om natten, viser statistikker som nå er fremlagt.
2.Det nytter ikke å lulle seg inn i livsløgner.
3.En glimrende film om fredsprisvinneren vil fra norske kinoer i høst ryste oss opp av den glemselens søvn Sovjet vil lulle oss inn i.
4.skal lulle seg inn i falsk trygghet.
5.Vi tror at ondets rot er tidligere sosialistisk utjevningspolitikk helst karakterfri - kombinert med den benådede norske evne til å lulle seg inn i en konkurransefri fortreffelighet..." velger vi å vurdere som mangel på faglig innsikt.
6.Eller, om du er mindre ambisiøs, kan du lulle deg selv i søvn med en stille versjon av" Lay, Lady Lay"...
7.En" Traktat Nå" vil barre lulle oss inn i en falsk sikkerhetsfølelse.
8.For riktig å lulle seg inn i borgerlig selvtilfredshet og sløvsinn, fikk vi til slutt møte Helene Jensen (Elsa Lystad), som var så glad datteren er blitt punker, for da hører hun den hyggelige raslingen i kjettingene når ungen kommer hjem.
9.Man bør ikke reservasjonsløst lulle seg inn i en" Brave New World"stemning og bare rope hurra for de mikrocellulære triumfer.
Liknende ord

 
 

lulle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) lullelullendelullet
Indikativ
1. Presens
jegluller
dululler
hanluller
viluller
dereluller
deluller
8. Presens perfektum
jeghar lullet
duhar lullet
hanhar lullet
vihar lullet
derehar lullet
dehar lullet
2. Preteritum (Fortid)
jeglullet
dulullet
hanlullet
vilullet
derelullet
delullet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lullet
duhadde lullet
hanhadde lullet
vihadde lullet
derehadde lullet
dehadde lullet
4a. Presens futurum
jegvil/skal lulle
duvil/skal lulle
hanvil/skal lulle
vivil/skal lulle
derevil/skal lulle
devil/skal lulle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lullet
duvil/skal ha lullet
hanvil/skal ha lullet
vivil/skal ha lullet
derevil/skal ha lullet
devil/skal ha lullet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle lulle
duville/skulle lulle
hanville/skulle lulle
viville/skulle lulle
dereville/skulle lulle
deville/skulle lulle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lullet
duville/skulle ha lullet
hanville/skulle ha lullet
viville/skulle ha lullet
dereville/skulle ha lullet
deville/skulle ha lullet
Imperativ
Bekreftende
dulull
viLa oss lulle
derelull
Nektende
duikke lull! (lull ikke)
dereikke lull! (lull ikke)
Dine siste søk