Norsk-Svensk oversettelse av meningsfull

Oversettelse av ordet meningsfull fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

meningsfull på svensk

meningsfull
vektadjektiv meningsfull
Synonymer for meningsfull
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den sandinistiske valgfronten, uten noen meningsfull, politisk opposisjon, levner situasjonen i det vesentligste uforandret, sa Hughes, og påpekte at den demokratiske opposisjonen i landet fortsatte til like før søndagens valg med å overtale sandinistene til å tilrettelegge situasjonen for et fritt og rettferdig valg.
2.Dette synes vi er å drive meningsfull skole.
3.En forsterket innsats for å bygge en varig og meningsfull fred.
4.En varig og meningsfull fred er vår fremste ambisjon, fremholdt president Ronald Reagan i den årvisse tale til Kongressen om rikets tilstand inatt (norsk tid).
5.Likevel er det en meningsfull jobb, sier spanerne.
6.Likevel er det en meningsfull jobb.
7.To av de viktigste målsettinger for Ungdomsåret er arbeide og utdannelse for ungdommen pluss muligheter for en meningsfull fritid, sier Forfang, nesten på politikervis.
8.Vi håper på en meningsfull og opplevelsesrik ferie.
9.Behovet for en meningsfull overgangsrite, interessen blant tenåringer for vesentlige livsspørsmål og fornyelsen i kirkens konfirmantarbeide.
10.Det har vært en interessant og meningsfull jobb å illustrere denne boken.
11.Dr. Siriele Masawe, som la frem rapporten, sier som sin oppfatning at omskjæring av kvinner i afrikansk kultur ikke har noen meningsfull verdi, og hun oppfordrer innstendig Tanzanias myndigheter om å stanse denne skikken.
12.For barna kan kartlesingen, jakten på" usynlige" staker og andre sjømerker og sammenligningen med de naturlige forholdene gjøres til gøyal og meningsfull lek.
13.For denne vel en million kroner har organisasjonen gitt skolegang m.m. til over 3000 barn, man har reist flere hus i Sri Lanka og satt i gang mye annen meningsfull og matnyttig aktivitet for barn og ungdom under fjerne himmelstrøk.
14.For det første tjener det den øyeblikkelige hensikt å gi de unge en meningsfull beskjeftigelse i stedet for ødeleggende arbeidsledighet som ellers ville vært manges sørgelige skjebne.
15.Fritiden burde brukes til å hente energi og pågangsmot, samt å bidra til trivsel og velvære i en ellers ofte litt grå og lite meningsfull hverdag.
16.Han vil de skal være okkupanter, og gir dem en meningsfull betegnelse :" herrefolk - demokrater".
17.Men mye er oppnådd, og det arbeides intenst og oppfinnsomt i norske menigheter med å gjøre konfirmasjonstiden så meningsfull for de unge som mulig.
18.Tanken med senteret er å gi de funksjonshemmede en meningsfull beskjeftigelse og hjelp og veiledning der det er behov, samt forskjellige former for kulturtilbud.
19.Ungdommer med ofte utilstrekkelige hjem, med bare TV som selskap og som reker gatelangs, kan få oppleve at også de kan være betydningsfulle for noen, og derved at deres egen start i livet blir meningsfull.
20.Verden bekrefter ikke menneskets ide om en moralsk rettferdighet eller noen annen såkalt meningsfull orden.
21.Vi kan nemlig ikke" merke" penger og på noen meningsfull måte f.eks. si at oljepenger brukes til utenlandsinvesteringer og ikke til konsumformål.
22.Videre sa Hughes at USA konsekvent støttet opposisjonens innsats for å få anledning til å delta i en meningsfull prosess, men" dessverre gikk disse anstrengelsene upåaktet hen".
23.Å ha en meningsfull og opplevelsesrik påskeferie ved aktivt å delta i de tyske påskemarsjene mot atomvåpen.
24.Flyktningene i Norge prøver å etablere en meningsfull tilværelse - men det er vanskelig å klare det alene.
25.Flyktninger i Norge prøver å etablere en meningsfull tilværelse, men det er vanskelig å klare det alene.
26.I konflikter der det er mulig på en meningsfull måte å skille mellom drepte i uniform og sivilel, er tre av fem drepte sivilpersoner, heter det i FNs årlige rapport om den sosiale situasjonen i verden.
27.Ingen av de vernepliktige hadde hatt noe imot å gjøre tjeneste i 45 timer i uken, dersom tjenestetiden hadde vært meningsfull hva angår utdannelse eller beredskap.
28.Også styrker på kompaniog troppsnivå skal få en meningsfull øvelse, sier han.
29.Pugg er et spørsmål om form, om lærerens evne til å motivere, til å gjøre puggingen meningsfull.
30.Barn trenger både meningsfull lek, læring og arbeide, mener Linge og Wille.
Dine siste søk