Norsk-Svensk oversettelse av meteoritt

Oversettelse av ordet meteoritt fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

meteoritt på svensk

meteoritt
astronomisubst. meteorit
Liknende ord

 
 

Wiki
En meteoritt er et meteoroide som har falt ned på jorden som en meteor. Meteoritter består oftest av silikatmineraler (95 %) og ulike jern-nikkel-legeringer eller kombinasjoner av disse. Når en meteor av tilstrekkelig størrelse treffer landjorden, dannes et krater.

Fler eksempler
1.De første antagelser gikk ut på at det var en meteoritt, men eksperter på slike fenomener påpeker at det neppe kan ha vært en slik.
2.Tyngdefornemmelsen og den sorte farven trekker oss ned mot gulvplanet, det er som om en meteoritt var sprengt inne i lokalet og mirakuløst fordelt i strengt geometriske fragmenter uklanderlig arrangert av en tro tjener i Riksrevisjonen.
Dine siste søk