Norsk-Svensk oversettelse av motinnlegg

Oversettelse av ordet motinnlegg fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motinnlegg på svensk

motinnlegg
allmenn? genmälen
Synonymer for motinnlegg
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Barneombud Målfrid Grude Flekkøy holdt motinnlegg, og var praktisk og saksorientert der Wahlgren hadde valgt eventyrets form.
2.Byrettsdommer Kåre Lassens artikkel i aftenutgaven 10 / 284," Daghjemmets vanskelige oppgave", fremkalte såpass sterke reaksjoner hos undertegnede at en efterlengtet fredags frikveld måtte ofres for å forme dette motinnlegg.
3.Det ble påpekt at den enkelte idag står maktesløs overfor NRK, idet Marienlyst ikke praktiserer avisenes hevdvunne skikk å bringe rettelser eller motinnlegg mot journalistikk med slagside eller feilaktige opplysninger.
4.Det er all grunn til å tro at pensjonistene i Høyre vil gjøre sitt formelle inntog i partiet på landsmøtet i helgen under jubel og uten motinnlegg.
5.Det må jo også kunne spørres om hvilken" uhyre verdi" som ligger i prinsippet om" fri meningsutveksling", når erfaring viser at avisene selv faktisk kan begrense eller endog blokkere denne meningsutveksling bl.a. ved å forsyne motinnlegg med passende nøytraliserende" haler", eller ved rett og slett å unnlate å ta motinnleggene inn, bl.a. under påskudd av plassmangel.
6.Ebba Wergeland har i sitt motinnlegg argumentert svaret med å sitere Shachaks foredrag, dermed er svaret forsåvidt uinteressant og med lite nytt.
7.Efter hennes svar 16. mai på motinnlegg fra stortingsrepresentantene Christian Erlandsen og Tore Austad 7. og 8. mai, er det stadig uklart for meg hva hun egentlig går inn for.
8.Et motinnlegg i Aftenposten den 24. juli av informasjonssekretær Jon Grepstad var lite overbevisende.
9.Flere kritiske motinnlegg i Aftenposten den senere tid bekrefter at det avislesende publikum heldigvis har en langt større innlevelse også i ofrenes situasjon.
10.I sitt motinnlegg den 24. juli i Aftenposten siterer informasjonssekretæren endel protestskriv Nta i det siste har sendt til de østeuropeiske regjeringer, samtidig som han betegner Konupeks kritikk som" heilt grunnlaus og botnar i manglande kjennskap til arbeidet vårt".
11.I sitt motinnlegg i Aftenposten 28.06., ber her Bodd om å få klargjort hvilken kilde som ligger til grunn for påstanden om at det ikke er uvanlig at renten på" gråmarked" ligger opp til 16 pst. Svaret er enkelt og kilden pålitelig - kunden selv.
12.Selv om John Berg har fått plassert sitt motinnlegg i Norges største aviser, vil det ikke ha slik gjennomslagskraft som en uttalelse i et velredigert og engasjerende TVprogram.
13.Som oftest er innleggene av en nøktern karakter som sjelden gir grunnlag for motinnlegg fra leserne.
14.Som pensjonist hadde jeg da et motinnlegg i Aftenposten om at et eget pensjonistparti bare ville bety bortkastede stemmer, uten noen uttelling med mandater i storting, by eller herredsstyrer.Ifølge en artikkel 9. mars i Aftenposten er det nå i Bergen dukket opp en ny gruppe, som har dannet et arbeidsutvalg for å stifte et nytt" upolitisk" pensjonistparti.
15.Universitetslektor Ole Kristian Grimnes innlegg i Aftenposten 19. november har fått bare ett motinnlegg.
16.Man lar Johan Jørgen Holst i to annensides artikler forklare Ap.utenrikspolitikkens fortreffelighet, mens Kjeld A. Stubs konservative motinnlegg kommer som et lite leserbrev.
17.Men sistnevnte poengterer at det ofte kan være nødvendig å ta hensyn til flere enn to parter, og at det derfor ikke er automatisk gitt at man kan gå ut med et eventuelt motinnlegg i alle saker.
18.Skriver man et innlegg for oppvurdering av husmoryrket, så har man med en gang arge motinnlegg som spør hva med de enslige samboere osv.
19.Til Liv Johannsons motinnlegg 29. mai må jeg bare si det er riktig at privat omsorgsarbeide sparer samfunnet for enorme utgifter til institusjonsplassering.
Dine siste søk