Norsk-Svensk oversettelse av motivere

Oversettelse av ordet motivere fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motivere på svensk

motivere
aksjonverb motivera
Synonymer for motivere
Fler eksempler
1.Med sin erfaring fra solidaritetsarbeid, med pågangsmot og utholdenhet, med sin evne til å få mennesker til å dra i spann og til å motivere dem, sin uvanlige arbeidskraft og konstruktive fantasi har han vært uunnværlig i arbeidet.
2.Naturmedisin" kan også motivere mange til fornuftig livsstil.
3.Taktisk lur, flink til å motivere, tilsnakkendes og en flink miljøskaper.
4.Desentraliseringsideen anser vi som svært nødvendig for å fungere, sier styreformannen, som mener at dette er av avgjørende verdi for å motivere den enkelte ansatte til maksimal innsats.
5.Det er ikke lett å motivere til rasjonalisering i en tid med stor arbeidsledighet.
6.Det er lettere å motivere for trening når du kan vise til konkrete resultater, bekrefter Ole Conrad Reier, treneren som er ansatt på toårs kontrakt i" Team Kbank".
7.Det var vanskelig å motivere seg foran det nordiske mesterskapet.
8.Efter nesten to år uten tap er det ikke alltid så lett å motivere spillerne.
9.En ordning hvor Staten dekker deler av omkostningene for forsknings og utviklingspersonell er et hensiktsmessig virkemiddel for å motivere til mer aktiv og systematisk produktutvikling i små og mellomstore bedrifter.
10.En vesentlig del av arbeidet vårt går ut på å motivere ungdom i en vanskelig livssituasjon, og prøve å forandre den.
11.Er det vanskelig for deg som lagkaptein å motivere medspillerne til innsats efter denne endeløse rekken med tap ?
12.Er det vanskeligere for deg, som er tilnærmet like god på alle distanser, enn for f.eks. Geir Karlstad å motivere seg ?
13.Evnen til å motivere sine medarbeidere.
14.For å få et bestialsk mord inn i filmen i en sannsynlig sammenheng, må produsenten motivere mordet.
15.Først og fremst må vi prøve å motivere barnet til å gi oss lov til å gjøre noe, til å hjelpe med å ta initiativ som kan gjøre livet litt lettere.
16.Hadde Nina kommet til oss ett år før, ville vi ha hatt lettere for å motivere henne til lengre turer, men jeg er nok litt skuffet over henne, og ikke minst den klubben hun kom fra, for det arbeidet som der er lagt ned.
17.Holdningskampanjen tar i første rekke sikte på å øke folks kunnskaper om hvordan muskel og skjelettsykdommene oppstår, og motivere til praktiske tiltak, sier kampanjens sekretær, førstekonsulent Ivar Bermann, Arbeidsmiljøavdelingen i Kommunal og arbeidsdepartementet til Aftenposten.
18.Ingen er tjent med at enkeltgrupper føler seg overkjørt i arbeidet for å motivere til mer varierte åpningstider.
19.Istedenfor å forandre skolens muligheter til å motivere elevene, til å aktualisere innholdet og gjøre det mer meningdfylt, til øket demokratisering, likestilling og medbestemmelse, til å øke omsorgsinnholdet og kunnskapsopplæringen, så vil Høyreløsningene svekke skolens muligheter til å være en aktuell og hensiktsmessig skole.
20.Ofte er det vanskelig å motivere seg skikkelig til turneringer her hjemme, sier Tom Johansen.
21.Publikumsundersøkelsene har vist seg å motivere de ansatte til å komme med forslag om hva som kan gjøres for å forbedre servicen på deres arbeidsplass.
22.Selv bestemte jeg meg straks det ble åpnet adgang for voksne i" Veslefrikk", dels fordi jeg alltid har hatt lyst til å spille et strengeinstrument, dels fordi det synes lettere å motivere ungene om foreldrene selv tar aktivt del i instruksjonen, sier AnneBerit Leganger, mor til Erik og Cecilie som begge spiller i orkestret.
23.Vanskelig for deg å motivere deg til omkampen ?
24.Vi må derfor motivere oss for å øke våre markedsandeler og finne frem til nye markeder.
25.Vi må ikke bare få journalister interessert - enda viktigere er det å motivere dem som prioriterer stoffet i mediene, nemlig redaktørene.
26.Vi skal inspirere og motivere vår store organisasjon på over 1000 medarbeidere, sier han.
27.Bedre service og gladere kunder skal man oppnå ved å motivere de ansatte i SAS Service Partner.
28.Både informasjon og praktiske øvelser blir tatt i bruk for å motivere soldatene til mer ansvarsbevisst kjøring, sier Storebakken.
29.Dag Kaas benekter da også det, og begrunner den bleke norske innsatsen med at flere av våre, iallfall Brit og Berit, ikke hadde maktet å motivere seg skikkelig efter utladningen dagen i forveien.
30.De er utrolig flinke til å motivere seg.
Liknende ord

 
 

motivere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) motiveremotiverendemotivert
Indikativ
1. Presens
jegmotiverer
dumotiverer
hanmotiverer
vimotiverer
deremotiverer
demotiverer
8. Presens perfektum
jeghar motivert
duhar motivert
hanhar motivert
vihar motivert
derehar motivert
dehar motivert
2. Preteritum (Fortid)
jegmotiverte
dumotiverte
hanmotiverte
vimotiverte
deremotiverte
demotiverte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde motivert
duhadde motivert
hanhadde motivert
vihadde motivert
derehadde motivert
dehadde motivert
4a. Presens futurum
jegvil/skal motivere
duvil/skal motivere
hanvil/skal motivere
vivil/skal motivere
derevil/skal motivere
devil/skal motivere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha motivert
duvil/skal ha motivert
hanvil/skal ha motivert
vivil/skal ha motivert
derevil/skal ha motivert
devil/skal ha motivert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle motivere
duville/skulle motivere
hanville/skulle motivere
viville/skulle motivere
dereville/skulle motivere
deville/skulle motivere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha motivert
duville/skulle ha motivert
hanville/skulle ha motivert
viville/skulle ha motivert
dereville/skulle ha motivert
deville/skulle ha motivert
Imperativ
Bekreftende
dumotiver
viLa oss motivere
deremotiver
Nektende
duikke motiver! (motiver ikke)
dereikke motiver! (motiver ikke)
Dine siste søk