Norsk-Svensk oversettelse av motivering

Oversettelse av ordet motivering fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motivering på svensk

motivering
allmennsubst. motivering
Synonymer for motivering
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er en velkjent og alminnelig anerkjent erfaring at pasienters motivering for å gjenoppta sin yrkesaktivitet avtar efterhvert som sykmeldingens varighet tiltar, sie professor Bjerkelund.
2.Her må vi gå inn for å gjøre noe, og det kan være aktuelt med efterutdannelse og motivering, sier Tveter.
3.Jeg manglet tilstrekkelig motivering og dessuten er bevegeligheten for dårlig, sa han efter kampen.
4.Man kan ikke bare sende ut informasjonsmateriale om voksenopplæring til folk, som ikke har noen kontakt med skoleverket, og regne med at det er motivering nok.
5.Men motivering og dagsform, alt må klaffe, og glem ikke målvaktens uhyre viktige rolle.
6.Nei, ikke smilekurs, men vi har lagt mye arbeide i opplæring og motivering.
7.Uten motivering, ingen poeng.
8.Vi håper også at Den norske regjering vil komme med et mer aktivt utspill i internasjonale organer for motivering til bekjempelse av barneslaveproblemene.
9.Aller viktigst er allikevel den enkelte lærers motivering og den enkelte skoles problemløsende evne.
10.Bedret motivering, øket innflydelse og færre utskiftninger av medlemmer er blant de forventede virkninger det nå er håp om på bydelsutvalghold i Oslo.
11.De er endelig, efter langvarig motivering fra sosialarbeidere de regner som sine venner nå, innstilt på å legge sine unge skuldre til for å normalisere sine liv.
12.Den arkitektoniske motivering for glasshuset faller bort sammen med aksen.
13.Den motivering Arafat la til grunn for sitt besøk i Egypt, ble avvist, og sentralkomiteen gikk med ti mot en stemme inn for at besøket ikke skulle finne sted, heter det.
14.Desentralisering av beslutninger og sterkere motivering for lokalt engasjement er nøkkelord.
15.Det dreier seg nå i første rekke om folks motivering.
16.Det ene, svennebrevet som rørlegger, nådde han allerede i oktober, det andre, en OLbillett til Los Angeles, er aller viktigste motivering når han i helgen stiller opp i NM i Oslo.
17.Det første Ørner gjorde var å anbefale heving av kravene for å komme inn, og dernest å innføre et kortere intervju for å lodde mannskapenes motivering.
18.Det har bygget på enkle menneskelige beskyttelsesmekanismer som solidaritet, aktivitet og personlig motivering - ja, faktisk også på kristelige verdinormer.
19.Det må skapes øket lønnsomhet, slik at det både blir tilstrekkelig motivering til nyskapning og investering og midler til å satse mer på forskning og utvikling.
20.Det vil alltid være en politisk motivering bak bruk av atomvåpen, sa han.
21.En ideologi eller et livssyn kan være en god støttestav i hånden, en god motivering og forklaring under livs løpet.
22.En testators ønske, motivering må ikke elimineres.
23.Faktisk har man ved et par tilfeller brukt avisartikler til motivering av spillere.
24.Har vi så vilje og motivering og fagfolk til å satse for fullt på energiøkonomisering og utnytte de ressursene vi disponerer ?
25.Jeg har stor forståelse for mannens motivering, men han ble naturligvis ikke fritatt efter gjeldende ordning.
26.Karakterer - i den utstrekning de benyttes idag - er et viktig element når det gjelder elevenes motivering.
27.Konkursen hadde helt andre årsaker enn mangel på motivering og samhold, så når Øien fører dette som" bevis" for at et aksjeeierskap ikke fungerer, så er det vel lettvint.
28.Lærerne synes de får bedre tid til å ta seg av den enkelte elev, elevene stimuleres til økt samarbeide (!), og motivering for skolearbeide øker.
29.Mange vil mene at denne motivering er tungtveiende nok alene.
30.Manglende motivering og form syntes å være en faktor, men det er kanskje ikke så rart i høstens siste landskamp og store oppgave.
Dine siste søk