Norsk-Svensk oversettelse av motsetning

Oversettelse av ordet motsetning fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motsetning på svensk

motsetning
allmennsubst. motsättning
Synonymer for motsetning
Avledede ord av motsetning
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den hadde vi da kirken stort sett var eneste påvirkningsfaktor, og samfunnet var kulturelt ensartet i motsetning til vår tid.
2.I motsetning til Lars Tjensvoll føler jeg meg temmelig overbevist om at mennesker i sin alminnelighet er ganske godt skikket til å treffe etisk kvalifiserte avgjørelser på egne vegne.
3.Matta" har i motsetning til tidligere sesonger, vært svært beskjeden når det gjelder å avslutte angrepene, men han er skredderen i Startangrepet, noe ialt ni septemberpoeng vidner om.
4.Ufrie" og" avhengige" stasjoner blir den lite velklingende motsetning.
5.Vi har viljen, men ikke evnen til å forsvare vår nøytralitet på dette område, i motsetning til i luften og på bakken", erklærte han.
6.De anstrengelser som gjøres av vesteuropeiske land for å styrke sitt forsvar for å kunne verne om sin sikkerhet, står ikke i motsetning til ønsket om fred.
7.Den tilbakeholdenhet vi generelt har vist i dette området, står i motsetning til den aggressivitet Japan og andre land har vist.
8.Det ble vår redning at tyskerne måtte sette igjen schäferne sine på dekk - i motsetning til enkelte norske skipshunder kunne ikke de tyske klatre i loddrette leidere.
9.Det er et oppkonstruert problem å hevde at det må være en motsetning mellom skolens faglige formidling og dens sosiale omsorgsfunksjon.
10.Det er misvisende når det i pressen er fremstilt som om det nye forslaget til lukningslov åpner for at det nå skulle kunne bli fritt frem for søndagsåpne forretninger i motsetning til idag.
11.Det er toppmålet av hykleri når mennesker som hevder at de forsvarer menneskeliv, i motsetning til oss andre, bevisst setter andre menneskers liv i fare.
12.Det fine med skyting - i motsetning til annen idrett er at man ikke trenger legge opp selv om man er fylt tredve.
13.Det norske forsvarsengasjement står ikke i motsetning til vårt ønske om fred og nedrustning.
14.Det vi ser her, er på sett og vis en form for" sirkus" i motsetning til våre strenge reguleringer.
15.Dette særpreget var vi nødt til å ivareta, og vi valgte å gjøre det gjennom å spille nettopp på dets motsetning, å skape en spenning mellom det gamle og det nye, sier Stoveland.
16.Du slipper kanskje - i motsetning til folk som spiller piano og andre myke instrumenter - å opptre i selskapelig sammenheng ?
17.Et hovedpoeng ved boken er å vise at Henri Matisse var utgangspunkt for den internasjonale ekspresjonismebevegelsen også i Tyskland, sier Marit Werenskiold, og tilføyer at ekspresjonisme betyr uttrykkskunst i motsetning til impresjonisme som betyr inntrykkskunst.
18.Folk flest sier at Hart i motsetning til Mondale er spennende, sier generalsekretær Jeanne Kennedy i det demokratiske parti i Vermont.
19.I motsetning til Oslo veivesen mister ikke vi penger som er oppsparte.
20.I motsetning til Regjeringen ser SV alle de udekkede behov i samfunnet i sammenheng med køen av arbeidsledige.
21.I motsetning til SovjetUnionen er NATOlandene avhengig av forbindelse sjøveien for fremføring av både sivile og militære forsyninger.
22.I motsetning til Venstre lot SV være å uttale seg om finansieringsformen, når man ikke vet om Grunnlinjen er verd å satse på.
23.I motsetning til amerikanere, for eksempel, er nordmenn lite flinke til å gi eller motta ros.
24.I motsetning til de fleste andre spisesteder i Norge, brukte hans restaurant en langt bedre olje enn hva som er vanlig i kjøkkensjefers grytegemakker - så pommes friten kunne ikke under noen omstendighet bli bedre i fremtiden.
25.I motsetning til disse to land har Argentina ikke besluttet en klar politikk, men det er trolig et resultat av de store politiske forandringer vi har sett der, sier han og minner om at Argentina egentlig er et av de økonomisk sett sterkeste landene i LatinAmerika, selvforsynt med energi og en stor eksportør av mat.
26.I motsetning til i våre naboland har den økonomiske konsolideringen i Norge hittil vært gjennomført uten at forbrukernes disponible realinntekt er blitt redusert.
27.I motsetning til land som Spania og Portugal, fant det sted et rettsoppgjør mot torturistene i Hellas efter gjeninnføringen av demokratiet.
28.I motsetning til meg er Elisabeth svært tålmodig og finner seg i ting som jeg har vanskelig for å akseptere på handicappede venners vegne.
29.I motsetning til mye av den tradisjonelle velferdsstatsideologi må hovedmålet være å mobilisere, ikke svekke, den ikkeoffentlige velferdsproduksjon.
30.I motsetning til ordførerens forgjengere, Brynjulf Bull og Rolf Stranger som er aristokrater, er Nordengen en gutt som løser sin oppgave på en fortreffelig måte.
Dine siste søk