Norsk-Svensk oversettelse av motsvare

Oversettelse av ordet motsvare fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motsvare på svensk

motsvare
jamførelseverb motsvara
Avledede ord av motsvare
Fler eksempler
1.På den annen side kan det kreves minstefradrag selv om man ikke har hatt slike utgifter som minstefradraget skal motsvare.
2.På den annen side kan det kreves minstefradrag selv om man ikke har hatt slike utgifter som minstefradraget skal motsvare.
Liknende ord

 
 

motsvare som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) motsvaremotsvarendemotsvart
Indikativ
1. Presens
jegmotsvarer
dumotsvarer
hanmotsvarer
vimotsvarer
deremotsvarer
demotsvarer
8. Presens perfektum
jeghar motsvart
duhar motsvart
hanhar motsvart
vihar motsvart
derehar motsvart
dehar motsvart
2. Preteritum (Fortid)
jegmotsvarte
dumotsvarte
hanmotsvarte
vimotsvarte
deremotsvarte
demotsvarte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde motsvart
duhadde motsvart
hanhadde motsvart
vihadde motsvart
derehadde motsvart
dehadde motsvart
4a. Presens futurum
jegvil/skal motsvare
duvil/skal motsvare
hanvil/skal motsvare
vivil/skal motsvare
derevil/skal motsvare
devil/skal motsvare
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha motsvart
duvil/skal ha motsvart
hanvil/skal ha motsvart
vivil/skal ha motsvart
derevil/skal ha motsvart
devil/skal ha motsvart
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle motsvare
duville/skulle motsvare
hanville/skulle motsvare
viville/skulle motsvare
dereville/skulle motsvare
deville/skulle motsvare
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha motsvart
duville/skulle ha motsvart
hanville/skulle ha motsvart
viville/skulle ha motsvart
dereville/skulle ha motsvart
deville/skulle ha motsvart
Imperativ
Bekreftende
dumotsvar
viLa oss motsvare
deremotsvar
Nektende
duikke motsvar! (motsvar ikke)
dereikke motsvar! (motsvar ikke)
Dine siste søk