Norsk-Svensk oversettelse av mottager

Oversettelse av ordet mottager fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mottager på svensk

mottager
allmenn? mottagare
Synonymer for mottager
Avledede ord av mottager
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Alt efter hvor varene skal fraktes, vil vareeieren måtte benytte forskjellige transportmidler, og i mange tilfeller vil en sammenhengende transport fra sender til mottager kunne inkludere bruk av flere transportmidler.
2.Arne Treholts påstander i brevet til den ukjente mottager står i sterk motstrid til de offisielle meddelelser om saken som er offentliggjort av Overvåkningspolitiet og Riksadvokaten.
3.Avlytteren kan også skyte et prosjektil med en mikrofon mot et stengt vindu, hvor mikrofonen kan ta opp lydbølgene innenfra og sende dem videre til en mottager.
4.BBSs funksjon i bankenes girotjeneste er å avregne girooppdragene og sende kvittering, eventuelt utbetalingsanvisning, til mottager.
5.Brev som for eksempel postlegges i Oslo kommer frem som ellers hvis det ikke er adressert til en mottager i Oslo eller de fire andre byene.
6.Brevet fra Treholt, som er sendt til en ikke navngitt mottager, er ifølge Dagbladet på fem tettskrevne sider.
7.Både sender og mottager har sitt verdensbilde og sin forståelse av omverdenen som vil være bestemmende for hva som blir sendt og hva som blir mottatt.
8.Både utstillingen og konferansen har som mål å informere om den samlede voksenopplæringen i kommunen som en opplærings og kulturfaktor for fritid og yrke, som mottager av offentlig støtte og som arbeidsgiver.
9.Dataanlegget skiller mellom de enkelte dyr ved hjelp av det signal som halsbåndet sender ut via en mottager i forstasjonen.
10.De mangler substans og kraft til å bevege en mottager.
11.Den norske regjering er interessert i at dette NATOfondet blir av en viss størrelse, eftersom Norge er netto mottager av infrastrukturmidler.
12.Dersom mottager ikke har postgirokonto, blir beløpet formidlet som det vi kaller en utbetaling.
13.Det er Televerket som forvalter telegrafloven, som sier at enhver som vil ha sender og mottager må ha konsesjon.
14.Det er en radiosender som festes til ankelen på en fange og som sender signaler til en mottager, som igjen står i forbindelse med en telefon og en datamaskin.
15.Dette er de dagene som går fra betaling på f.eks. bankgiro til utbetaling, og hvor hverken den som betaler eller mottager får renter.
16.Disse organisasjonene fremholder at de har tilstrebet upartiskhet i innsamlingen av gaver og at de seg imellom har vært enige om at intet skulle øremerkes for en enkelt mottager - og de har henstilt til avisene å følge det samme prinsipp.
17.Domfelte har selv opplyst at han hadde en fast mottager av slike kassetter, som ble betalt med fem kroner stykket.
18.Du befinner deg i krysningspunktet, og føler både giver og mottager på pulsen.
19.En radiosender festes på fangens ben og overfører signaler til en sentralt plassert mottager.
20.En slik utvikling, som Arbeiderpartiet ønsker også for svakstilte grupper, vil endre blant annet et funksjonshemmet menneskes situasjon fra å være takknemlig mottager til å bli samfunnsmedlem med rettigheter.
21.En vesentlig del av det" formidable mellomliggende beløpet - over en milliard kroner" er bare gummistrikken som er strukket og har hverken noen giver eller mottager.
22.Engelskmannen var bosatt i Norge og var mottager av amfetaminen, mens skotten var kurer.
23.Enhver mottager i en kommunikasjonsprosess vil måtte tolke senderen ut fra sine egne premisser.
24.Enkelte har hevdet at det kan ta 10 dager for en slik sending å komme fra avsender til mottager innen Oslo.
25.Er vi tilbake til middelalderens borger med sine (toalett) karnapputbygg med vollgraver som mottager, tilknyttet salen (stuen) adskilt med et forheng ?
26.Forslagene ødelegger både for bidragsyder og mottager.
27.Giver og mottager skal ikke ha kjennskap til hverandre.
28.Heinrich Böll skulle utpeke en mottager som handlet i Bjørneboes ånd.
29.Hva de tiltalte nederlandske statsborgerne ikke visste da de pr. telefon forhandlet om innførsel av et større parti amfetamin til Norge ifjor sommer, var at narkotikakontakten i Norge ikke var Wolds tidligere mottager, men en politioverkonstabel ved narkotikaavsnittet på Oslo politikammer.
30.Hverken mottager eller avsender av brevet var på det tidspunkt underlagt brevkontroll, protesterte KROMmedlemmet.
Dine siste søk