Norsk-Svensk oversettelse av mule

Oversettelse av ordet mule fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mule på svensk

mule
zoologisubst. mula
  dyrsubst. mule
Avledede ord av mule
Anagram av mule
Wiki
Mule kan bety: - Mule i Levanger - Mule innen biologi - Medlemmer av slekten Mule, herunder: - Christen Mule, Oslos borgermester på 1500-tallet.

Fler eksempler
1.Det første Iver husker er en varm mule og takkete horn mot himmelen.
2.Hvor kuer jorter i middagsvarmen, og hesten står og sover under hegg, med hengende mule og halen i sakte visp.
3.i sultens mule og hals.
4.Mule i Levanger kan bli stedet for en ny fabrikk for katte og hundemat.
5.Sistnevnte tapte kun med mule efter å ha travet hele løpet i" dødens".
Liknende ord

 
 

mule som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) mulemulendemult
Indikativ
1. Presens
jegmuler
dumuler
hanmuler
vimuler
deremuler
demuler
8. Presens perfektum
jeghar mult
duhar mult
hanhar mult
vihar mult
derehar mult
dehar mult
2. Preteritum (Fortid)
jegmulte
dumulte
hanmulte
vimulte
deremulte
demulte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde mult
duhadde mult
hanhadde mult
vihadde mult
derehadde mult
dehadde mult
4a. Presens futurum
jegvil/skal mule
duvil/skal mule
hanvil/skal mule
vivil/skal mule
derevil/skal mule
devil/skal mule
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha mult
duvil/skal ha mult
hanvil/skal ha mult
vivil/skal ha mult
derevil/skal ha mult
devil/skal ha mult
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle mule
duville/skulle mule
hanville/skulle mule
viville/skulle mule
dereville/skulle mule
deville/skulle mule
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha mult
duville/skulle ha mult
hanville/skulle ha mult
viville/skulle ha mult
dereville/skulle ha mult
deville/skulle ha mult
Imperativ
Bekreftende
dumul
viLa oss mule
deremul
Nektende
duikke mul! (mul ikke)
dereikke mul! (mul ikke)
Dine siste søk