Norsk-Svensk oversettelse av nøyaktig

Oversettelse av ordet nøyaktig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

nøyaktig på svensk

nøyaktig
eksempleradjektiv noggrann
  unnvikeannet noggrant
Synonymer for nøyaktig
Avledede ord av nøyaktig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.1984" er en sober og lojal gjendiktning av George Orwells antiutopi (eller dystopi, for å være nøyaktig) hvor den totalitære atmosfære efterhvert tar kvelertak.
2.Ambrosiana" er kanskje den aller enkleste å få til å blomstre nøyaktig til jul, skriver Hjem og Fritid.
3.Christiane" er temmelig nøyaktig like stor som" Restauration", den første utvandrerskute i norsk historie.
4.De grønne" gikk uventet sterkt frem, og regjeringspartiene i Bonn led ved søndagens kommunevalg i NordrheinWestfalen sitt klareste tilbakeslag siden regjeringsskiftet for nøyaktig to år siden.
5.De optimister som både i og utenfor de militære rekker holder på at en liten hær også skal bli en god hær, vil ganske sikkert bli betydelig skuffet når de for sent oppdager at under våre tilvante forhold vil den lille hær temmelig nøyaktig bli utdannet i samme utstrekning som den nuværende.".
6.Djevelens finger" er kommet til rette på Hedmarksmuseet på Hamar nøyaktig ett år efter at den ble stjålet.
7.Ganske nøyaktig ett år skiller de uttalelsene, og på det året har det foregått en ikke uvesentlig forandring med Ingrid Kristiansen.
8.Lederen for et demontrasjonstog fra Youngstorvet til Stortinget fikk i en flere minutter lang sending anledning til å fremstå med sterk kritikk av kommunal og arbeidsminister Arne Rettedal, med oppfordring til alle sosialister om å støtte opp omkring det planlangte demonstrasjonstoget, med angivelse av nøyaktig klokkeslett for når toget skulle starte og med reklame for et møte og en tale lederen selv skulle holde i forbindelse med arrangementet.
9.Men Fotballforbundet gjorde jo nøyaktig det samme som Skiforbundet.
10.Oversettelsen skal så vidt mulig være nøyaktig ; men den nøyaktighet som skal tilstrebes, er i første rekke en nøyaktig gjengivelse av tekstens mening og budskap.
11.Saga Siglar" er en nøyaktig kopi av vikingenes knarr.
12.TV bør bli en nøkkel til nye verdier for tanke og sinn", sa daværende statsminister Einar Gerhardsen under åpningen av NRKTV for nøyaktig et kvart århundre siden.
13.Treffpunkt" har vist seg å bli en suksess, forteller opphavsmannen Gilles Grima som for ganske nøyaktig to år siden stiftet denne klubben for enslige.
14.(UPI) Bislett får to storinternasjonale friidrettsgallaer neste år, 27. juni og nøyaktig en måned senere, 27. juli.
15.Analysen gir ikke grunnlag for å kunne trekke klare slutninger om nøyaktig når støybelastningen begynner å gi utslag i boligens omsetningsverdi.
16.Da jeg kom til Abidjan, kunne mine kolleger i Trondheim fortelle meg meget nøyaktig hvor bøyen var drevet i land.
17.Denne registratoren innholder nøyaktig samme data som ferdskriveren, og mer til, sier han.
18.Det betyr at en bensinkjøper kan få litt for lite bensin på en nyregulert pumpe, to måneder senere kan han få nøyaktig det han skal ha, mens han to måneder senere kan få litt for mye.
19.Det er helt umulig å komme frem til et helt nøyaktig antall basert på henholdsvis telling av antall hoder på et fotografi og det antall som har passert telleapparatene med billett.
20.Det er klart at vi vil lide store økonomiske tap gjennom en langvarig streik, men jeg er fremdeles ikke i stand til å si nøyaktig hvor mange penger det dreier seg om fra dag til dag, sier informasjonssjef Kjell Wilsberg i Braathen SAFE til Aftenposten.
21.Det er lov å brenne hjemme, men du må til enhver tid oppgi nøyaktig din produksjon, ditt salg og ditt eget forbruk.
22.Det er mange - nøyaktig tall er vanskelig å gi, men ifjor kom det inn 258 rivningsøknader og omtrent like mange året før, uten at man vet hva som er skjedd med disse bygningene, sier Kari RiseWinther i Bygningskontrollen.
23.Det er selvsagt et overordnet mål at all lufttrafikktjeneste skal være så nøyaktig og god som mulig.
24.Det folk skjønner i Dagbladet, er at en ikke kan stille på jobben klokken ni og så ha noe morsomt ferdig nøyaktig en time eller to senere.
25.Det føres nøyaktig regnskap, og de pasienter som selv ikke er istand til å ta vare på sine penger blir bedt om å sette dem inn på bankbok.
26.Det tyske toget har spesialutstyr som viser nesten nøyaktig hvor det er feil.
27.Det var et rent tilfelle som gjorde at vi fikk høre om vraket, og det viste seg at et øyenvidne til nedstyrtningen sommeren 1944 kunne påvise stedet helt nøyaktig, sier de to ungdommene til avisen.
28.Hadde det ikke vært fordi jeg var selvutnevnt verdensmester og fullstendig fri for nerver ville karrieren vart i nøyaktig to og en halv kamp.
29.Hvor gammel er hun, helt nøyaktig ? spurte Risager.
30.I 1983 tok våre folk ganske nøyaktig 150 kilo cannabis i løpet av 12 måneder, og det var en rekord vi mente det ville være vanskelig å leve opp til iår.
Dine siste søk