Norsk-Svensk oversettelse av offisiell

Oversettelse av ordet offisiell fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

offisiell på svensk

offisiell
allmennadjektiv officiell
Synonymer for offisiell
Avledede ord av offisiell
Liknende ord

 
 

Wiki
Offisiell og offisielt er betegnelser for at en handling, et dokument, et utsagn eller annet: - er alminnelig kjent. - uttrykker seg utad som noe annet enn det som er det virkelige, underliggende forhold. - er uttrykk for offentlig myndighet og ikke for private forhold.

Fler eksempler
1.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
2.Beklagelig", het det i en offisiell kommentar.
3.En offisiell kunngjøring er blitt sendt ut av Sentralkomiteen i SovjetUnionens kommunistiske parti, Det øverste sovjets presidium og SovjetUnionens regjering.
4.Åge Hareide, den rutinerte ringreven, ønsker Kjetil Osvold velkommen blant de spillerne som har spilt offisiell Alandskamp for Norge.
5.(NTBOL) Det finske ishockeyforbundet og landets olympiske komite har innlevert en offisiell protest til Den internasjonale olympiske komite (IOC) angående 10 av de påmeldte ishockeyspillernes deltagelse i Sarajevo.
6.(New York Times) Oljeproduksjonen i SovjetUnionen, verdens største produsent, har vist en uvanlig synkende tendens de seneste fem månder, ifølge offisiell statistikk.
7.12 års kostbar trenering kunne vært unngått ganske enkelt ved at Norsk språkråd på sitt første møte 1. februar 1972 hadde vedtatt å gjenopprette offisiell status for riksmålet.
8.Dersom denne boken skal få offisiell status, er det umulig for oss å være med i det såkalte flermedieprosjektet som nå blir planlagt som en serie med kristne programmer i NRK til neste år, sier redaktør Johannes Kleppa i DVI.
9.Det er ennå ikke kommet noen offisiell henstilling fra norske myndigheter om å innstille slike leveranser.
10.Det er fordi ingen europeere har villet møte ham, men også i Europa vet man hvem Lakusta er, og vinner Steffen i kveld, vil jeg prøve å få ham nominert som offisiell utfordrer til EMtittelen.
11.Det er hevet over tvil at disse uttalelser vil bli stående som offisielle ytringer til de er blitt endret gjennom en offisiell erklæring i Stortinget, skriver Hanna Kvanmo.
12.Det finnes et strengt regelverk for bruk av byvåpen og byvåpenet skal bare brukes i offisiell sammenheng, sier Skjervengen til Aftenposten.
13.Egyptoppholdet, som vil innebære trening og to kamper (en offisiell landskamp), er en fin anledning for Hans Hermann Henriksen til å komme inn i miljøet, sier Røste Fossen.
14.Foreløbig har ikke Det internasjonale energibyrå (IEA) inntatt noen offisiell holdning til de norske og britiske oljeprisreduksjoner.
15.Høgetveit har en annen oppfatning av skolens verdiinnhold enn det som er offisiell norsk skolepolitikk.
16.Jeg har senest idag torsdag vært i kontakt med den greske ambassade i Oslo og det foreligger ingen offisiell henvendelse fra Norge til Hellas om å sette igang noen undersøkelser.
17.Men det er positivt at dette representerer et prinsipielt gjennombrudd for vår deltagelse på norsk sokkel, sier Heilmann som tar det forbehold at han ikke har fått noen offisiell melding om tildelingen.
18.Noe slikt har ikke vært mulig i og med at det dreier seg om en lekkeasje, og at saken derfor ikke er offisiell ennå.
19.Presidenten vil gjerne ha inn flere folk fra opposisjonen, sa en offisiell talsmann.
20.Utvalgte mål i Dezful ble angrepet imorges, opplyste en offisiell iraksk militærtalsmann.
21.Vi ble lovet en offisiell reaksjon før helgen vi håper den foreligger efter dagens møte, sier Holthe.
22.Vi er lovet en offisiell reaksjon fra nigerianske myndigheter i løpet av fredagen, men det er umulig å si om denne reaksjonen vil gi noen endelig avklaring, sier chargedaffaires, Torbjørn Holthe, i den norske ambassade i Lagos.
23.Vi vil ikke gripe til tvangstiltak, sier Yong Pei, en offisiell talsmann i Lhasa.
24.10. oktober er det offisiell åpning av gågaten.
25.12.00 Offisiell åpning av utstillingen" Reisen til Amerika" ved H.M. Kong Olav.
26.23.30 Offisiell avslutning av årets karneval.
27.3. mai er ikke offisiell helligdag, men betraktes av opposisjonelle polakker som Polens virkelige nasjonaldag.
28.50 medlemmer, fordelt efter alder, har nå et ukentlig tilbud, og torsdag 5. april møttes alle, sammen med en rekke gjester, til stor og festlig offisiell åpning.
29.68 prosent av polakkene - og 81 prosent på landsbygda - går til kirken om søndagene, fremgår det av en offisiell undersøkelse som er omtalt i polsk presse.
30.7. september iår møtte fransiskanerpateren Leonardo Boff til offisiell læresamtale hos den romerske" Troslærekongregasjons" mektige prefekt Joseph kardinal Ratzinger.
Dine siste søk