Norsk-Svensk oversettelse av oppklare

Oversettelse av ordet oppklare fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

oppklare på svensk

oppklare
allmennverb klarna
Synonymer for oppklare
Anagram av oppklare
Fler eksempler
1.Siste kapitel" var titelen på en kortfilm produsert av Fri Mediagruppe - omhandlende en forfatterinnes arbeide med å oppklare omstendighetene omkring et mord begått i Oslo i 1930årene.
2.Det nye datasystemet gjør det mulig å oppklare flere saker enn før, sier kriminalsjef Ragnar Auglend i Bergen.
3.Jeg går ikke til politiet, men hvis de som ramponerte Gjerpen kirke kommer til meg, er den hjelpen jeg kan gi viktigere enn at jeg hjelper til med å" oppklare" en forbrytelse, sier sogneprest Kjell Rugkåsa til Dagbladet, efter at kirken lørdag ble utsatt for hærverk.
4.Til nå har politiets mulighet til å oppklare økonomiske forbrytelser ligget i anmeldelser.
5.Bedre utstyr betyr at politiets efterforskere får en lettere jobb med å oppklare og identifisere ranere, understreker Erik Stenerud.
6.Behovet for å oppklare sproglige misforståelser vil alltid være tilstede.
7.De ansatte ved Trondheim politikammer arbeider på spreng for å oppklare drapssaken.
8.Dermed kan det ungarske, italienske og greske politiet i samarbeid med Interpol avslutte en over to måneders omfattende efterforskning for å oppklare tyveriet fra museet i Budapest i begynnelsen av november ifjor da syv berømte malerier fra italiensk renessanse, til en samlet verdi av 28 millioner dollar, ble stjålet.
9.Det amerikanske utenriksdepartementet regnet den gang med at Überroth som sjef for arrangementsforberedelsene i Los Angeles, ville bli invitert til Moskva for å oppklare misforståelser og uklarheter.
10.Det ble satt inn ekstra styrker for å overvåke og oppklare saker i distriktet.
11.Det er på det rene at avhørene har som siktemål å oppklare omstendighetene omkring et drap.
12.Det har de ikke gjort forsøk på, til tross for at USA har brukt både diplomatiske kanaler og andre midler i et forsøk på å oppklare eventuelle misforståelser, heter det i rapporten.
13.Dette har ført til stor optimisme blant kreftforskere over hele verden, og det er nå mange grupper av forskere som arbeider med å oppklare slike forhold.
14.Dette opplevet jeg da jeg utga min bok" 101 dager hos KGB" for å oppklare de mange misforståelser som store deler av pressen hadde gjort seg skyldig i.
15.Efterhvert som det store, landsomfattende blankettkartoteket av fingeravtrykk er registrert av dataanlegget i digital form gjennom en slags optisk leser, akter fingeravtrykkfolkene i Kripos å fore systemet med fingeravtrykk fra gamle kriminalsaker som politiet ikke har greid å oppklare.
16.En kostbar rubin blir stjålet fra et palass, og den franske politimann Clouseau skal oppklare tyveriet.
17.Follopolitiet satte mye inn på å oppklare ranet fra Tegneby Shellstasjon.
18.For å oppklare eventuelle misforståelser som måtte ha oppstått i kjølvannet av sommerens skattedebatt, erklærer formannen i finanskomiteen, Petter Thomassen, i Aftenposten 30 / 7 at Høyre er for bl.a. demping av marginalskatten, forenklinger i skattesystemet, tiltak mot nullskatteydere og mer rettferdighet i skattesystemet.
19.Forfatteren er spesialist på å oppklare vanskelige kriminalsaker.
20.Førstebetjent Erik Stenerud ved Oslo politikammers personavsnitt sier til NTB at de håper på hjelp fra folk, spesielt i nabolaget, til å oppklare ranet.
21.Han ber om publikums hjelp til å oppklare ranet.
22.Han berømmer efterforskerne i saken som har arbeidet både natt og dag for å oppklare bilinnbruddsseriene som har herjet Ullern, Røa og Hovseter.
23.Han skal i utgangspunktet oppklare noen kjedelige lekkasjer fra interne møter i fredsbevegelsen, men snart vikles han inn i et stort internasjonalt spill.
24.Hverken norske eller libyske myndigheter har noe mer å oppklare i forhold til dødsfallet ombord.
25.I henvendelsen blir det klaget over at ingenting er blitt gjort for å oppklare overfallene og stille de skyldige til ansvar.
26.Ifjor ble det utført seks politiske likvideringer i Athen, og av de fjorten politiske mord som har funnet sted siden 1975, har politiet klart å oppklare bare ett.
27.Israelsk radio meldte søndag at politiet har håp om å oppklare to tidligere aksjoner i forbindelse med arrestasjonsbølgen i helgen.
28.Jakob Aano mener at i første rekke må utenriksministeren selv vurdere hvordan han overfor Stortinget bør oppklare hva han egentlig mente med sine uttalelser, men forøvrig synes han det ikke vil være unaturlig med en nærmere drøftelse av hva som er det norske syn på det som skjer i Nicaragua i disse dager.
29.Jeg går ikke til politiet, men hvis de som ramponerte Gjerpen kirke kommer til meg, er den hjelpen jeg kan gi viktigere enn at jeg hjelper til med å" oppklare" en forbrytelse, sier sogneprest Kjell Rugkåsa til Dagbladet, efter at kirken lørdag ble utsatt for hærverk.
30.Kriminalpolitiet i Oslo har arbeidet på spreng for å oppklare saken siden avdøde ble funnet i sin leilighet ca. klokken 22.45 søndag.
Liknende ord

 
 

oppklare som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) oppklareoppklarendeoppklart
Indikativ
1. Presens
jegoppklarer
duoppklarer
hanoppklarer
vioppklarer
dereoppklarer
deoppklarer
8. Presens perfektum
jeghar oppklart
duhar oppklart
hanhar oppklart
vihar oppklart
derehar oppklart
dehar oppklart
2. Preteritum (Fortid)
jegoppklarte
duoppklarte
hanoppklarte
vioppklarte
dereoppklarte
deoppklarte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde oppklart
duhadde oppklart
hanhadde oppklart
vihadde oppklart
derehadde oppklart
dehadde oppklart
4a. Presens futurum
jegvil/skal oppklare
duvil/skal oppklare
hanvil/skal oppklare
vivil/skal oppklare
derevil/skal oppklare
devil/skal oppklare
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha oppklart
duvil/skal ha oppklart
hanvil/skal ha oppklart
vivil/skal ha oppklart
derevil/skal ha oppklart
devil/skal ha oppklart
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle oppklare
duville/skulle oppklare
hanville/skulle oppklare
viville/skulle oppklare
dereville/skulle oppklare
deville/skulle oppklare
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha oppklart
duville/skulle ha oppklart
hanville/skulle ha oppklart
viville/skulle ha oppklart
dereville/skulle ha oppklart
deville/skulle ha oppklart
Imperativ
Bekreftende
duoppklar
viLa oss oppklare
dereoppklar
Nektende
duikke oppklar! (oppklar ikke)
dereikke oppklar! (oppklar ikke)
Dine siste søk