Norsk-Svensk oversettelse av opprinnelighet

Oversettelse av ordet opprinnelighet fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

opprinnelighet på svensk

opprinnelighet
allmennsubst. ursprunglighet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Menneskets liv i historien blir byrdefullt, men i de første samfunn er menneskets værensbestand mindre beskadiget, det lever likesom i hildringen av sin opprinnelighet.
2.Stykket flommer formelig over av opprinnelighet og charme.
3.Borttusket sin opprinnelighet i bydannelsens pøl.
4.Enkeltbygninger med stor grad av opprinnelighet.
5.Prestegårdsanlegg med stor grad av opprinnelighet.
6.Til tross for at ilddansen i Langada forlengst er blitt en turistattraksjon, er mye av tradisjonens opprinnelighet fortsatt bevart.
Dine siste søk