Norsk-Svensk oversettelse av på grunn

Oversettelse av ordet på grunn fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

på grunn på svensk

på grunn
nautiskannet på grund
Avledede ord av på grunn
Eksempler med oversettelse
Hele området er avsperret på grunn av en politietterforskning.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Akersgaten stengt på grunn av glede".
2.Alle" synes allikevel overbevist om at det snart blir reklame i svenske TVapparater, enten Riksdagen liker det eller ikke på grunn av de utenlandske satellittene.
3.Bare" 10 av fjorårets 24 VMmedaljevinnere uteblir på grunn av OLboikotten.
4.Bayard" gikk på grunn i Frierfjorden," Balduin" i Helgeroafjorden.
5.Bislettbrølet", skal det forsvinne på grunn av dårlig økonomi ?
6.Chemical Rubi" ble holdt tilbake på grunn av forurenset matolje.
7.Det er efter mitt skjønn problematisk juridisk argumentasjon at manglende håndfast gjennomføring av disse prinsipper - bl.a. på grunn av Hauglins illojalitet - skal være grunnlag for å felle skolens ledelse.
8.Det er efter undertegnedes mening ganske åpenbart at Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Akershus ikke har ydet denne pasienten den hjalp hun burde ha fått, ikke minst på grunn av Rikshospitalets påstand om funksjonell nevrose.
9.Det som så langt kan konstateres er at da Fengselsstyret traff sitt vedtak 18. oktober 1983, ikke forelå skriftlige erklæringer fra sakkyndige om at Per Busk var påført psykiske skader på grunn av langvarig isolasjon.
10.Dyrene i Hakkebakkeskogen" på Oslo Nye Teater med Helge Reiss i rollen som den farlige reven Mikkel, og Pia Borgli som Klatremus, en rolle hun på grunn av sykdom måtte overlate til Bentine Holm onsdag.
11.Efter alt å dømme vil Norge komme med en sterk diplomatisk reaksjon overfor Libya på grunn av det som er skjedd med matros Bjørn Pedersen og den øvrige besetning på" Germa Lionel".
12.Eira" som ligger på grunn i svensk farvann, blir nå tømt for olje, og fartøyet skal dras flott i løpet av dagen.
13.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
14.Endringene innebærer at trygdede som mottar hel alderspensjon ikke lenger har rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra Trygden, dette gjelder selv om alderspensjon er redusert på grunn av manglende trygdetid.
15.Fiinbeck og Fia" er et underholdende blad på grunn av sin egenartede humoristiske stil.
16.Forlagid" regner med å gi ut ti bøker til jul. Bare en stor og dyr bok er utsatt til neste år på grunn av streiken.
17.Gravearbeider på grunn av uforutsette uhell og hendelser, så som lekkasjer, kan ikke planlegges.
18.Gullkuppet" natt til 13. juni iår vakte stor oppsikt, ikke bare fordi det omfattet verdier for over en halv million kroner, men også på grunn av måten det ble gjennomført på.
19.Habeas Corpus" er vel verd å se bare på grunn av henne.
20.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
21.Ikke minst på grunn av de to unge blåsernes engasjerte spill.
22.Kongen på ski i en naturalistisk utførelse", ble utlyst, og Annasif Døhlen gikk av med prisen, blant annet på grunn av den naturtro karakteristikk og levende portrettlikhet som preger monumentet.
23.Mange var kommet til å tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa....
24.Men jeg har ikke opplysninger som kan underbygge at det ved Troms politikammer eller andre politikamre er praksis at forbrytelser der gjerningsmannen er kjent, ikke blir påtalt eller fremmet på grunn av bemanningssituasjonen.
25.Men når CDU / CSU likefullt inntar en grunnleggende positiv holdning til planene om en ikkevoldavtale, så gjør de dette fremfor alt på grunn av en slik avtales symbolvirkning, som ikke må undervurderes.
26.Når jeg valgte å bøye av, var det først og fremst på grunn av de utallige henvendelser og oppfordringer jeg fikk fra de lokale partilag i Hordaland.
27.På grunn av deres ubestridte bånd til vårt land er disse barna et særlig humanitært ansvar for USA" sa Shultz.
28.På grunn av forholdene i Iran og faren for at noe kunne tilstøte ham om han vendte tilbake, ble han innvilget poltitisk asyl i Norge.
29.Påskeopprøret" var en gang et aktuelt emne som var gjenstand for megen omtale på grunn av sine konsekvenser.
30.Rollanes" ble trukket ut på en grunne i Byfjorden på grunn av eksplosjonsfare, men ble igår kveld slept til kai ved Langøya i Stavanger.
Dine siste søk