Norsk-Svensk oversettelse av påtrengende

Oversettelse av ordet påtrengende fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

påtrengende på svensk

påtrengende
allmennadjektiv angelägen
  oppførseladjektiv påträngande
Synonymer for påtrengende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Avslutningsvis nevner jeg at forslag om kommunale ombudsordninger fra tid til annen har vært fremsatt uten at man har funnet behovet så påtrengende at forslagene er blitt realisert.
2.Behovet for opprustning av domstoler og fengsler er spesielt påtrengende, fremholder statsråden overfor Aftenposten.
3.Bevilgningene til Forsvaret har ikke vært tilstrekkelige til å løse påtrengende og høyt prioriterte oppgaver, skriver Forsvarsforeningen.
4.Det mest påtrengende spørsmål for Norsk Psykoanalytisk Forening idag er virkningene av den nye helseloven.
5.Det må være slutt på debatten som konstruerer motsetninger mellom økonomisk vekst og løsningen på påtrengende samfunnsproblemer.
6.Dette blir stadig mer påtrengende.
7.Nye og påtrengende spørsmål dukket opp uten at de kunne løses ved hjelp av hevdvunnen lovanvendelse.
8.Personlig tror jeg jordbrukets produksjonsmål blir mindre påtrengende efterhvert, og at Norge kan øke samhandelen.
9.Siden studentdagene har jeg følt at min oppgave er å bruke jusen til å belyse påtrengende samfunnsproblemer, sier Nandrup Dahl.
10.Vi kan enhver før eller senere få en knekk i livet, hvor disse områder blir nære og påtrengende, påpeker han.
11.de ønsker å praktisere sin religion, uten å virke påtrengende eller å stille ikkemuslimer i forlegenhet.
12.Alle disse bygningene er reist til tross for at det også den gangen var mange påtrengende behov som skulle dekkes og man egentlig ikke hadde" råd" til det.
13.Alle er enige om at Oslo trenger penger for å løse påtrengende sosiale oppgaver.
14.Alt dette viser at Regjeringen er på offensiven i arbeidet for å løse påtrengende samfunnsproblemer, sa Bondevik, og pekte på at langtidsprogrammet til våren vil inneholde en langsiktig strategi for å sikre arbeide og bygge ut velferdssamfunnet.
15.Arbeiderpartiets industripolitiske talsmann Finn Kristensen sier at Statoil ikke er noen påtrengende lobbyist.
16.Av hensyn til de store og påtrengende oppgaver som må løses i fellesskap, ville alle parter være tjent med at det innføres slike samarbeidsrutiner at man får en følelse av å trekke lasset sammen.
17.Avhørene" går ikke av seg selv", det er på det rene at Treholt langt fra har vist noe påtrengende behov for å tømme seg for alt han vet.
18.Bare i det innlagte forkledningsparti, hvor foreldre og frier skal narres, blir han påtrengende i overspill.
19.Behovet for en ny og helhetlig personbilpolitikk er påtrengende, idet skadevirkningene av det gjeldende system forsterkes for hver dag.
20.Behovet for et forenklet og mer oversiktlig lovverk var blitt påtrengende.
21.Behovet for klargjøring og levendegjøring av verdiene - skolens viktigste oppgave - er mer påtrengende enn noensinne.
22.Behovet for litt ensomhet blir påtrengende.
23.Behovet for nye tiltak og institusjoner er så påtrengende at oppgaven ikke kan løses uten overføring av penger fra andre i og for seg gode formål.
24.Behovet for voksenkontakt for store grupper av barn er påtrengende.
25.Behovet for å få fersk informasjon blir dessuten påtrengende for næringslivsledere som vurderer hvilke anvendelser de kan finne for databaserte hjelpemidler, sier Lien.
26.Blant mennene er østdominansen litt mindre påtrengende.
27.Blir bevilgningen for knapp til å løse påtrengende oppgaver, får vi streve så godt vi kan for å få de bevilgende myndigheters hjelp.
28.DEN utenrikspolitiske uenighet kunne likevel trolig ha passert hvis de to partier hadde kunnet vise til i alle fall et minimum av enighet om hvordan Frankrikes påtrengende indre problemer burde løses.
29.DET kunne nok være mulig å fylle opp Grunnloven med formuleringer om tidens påtrengende problemer.
30.Da de kjernefysiske raketter som er utplassert på landjorden er sårbare, legger kineserne nå åpenbart stor vekt på å utvikle og perfeksjonere undervannsraketter.Under den sivilie massemønstringen rådet en disiplinert form for karnevalsstemning, uten påtrengende ideologiske slagord.
Dine siste søk