Norsk-Svensk oversettelse av predike

Oversettelse av ordet predike fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

predike på svensk

predike
allmennverb predika
Avledede ord av predike
Fler eksempler
1.Jeg vet ikke om jeg er blitt utnyttet til propagandaformål, min primære oppgave har vært å predike evangeliet.
2.Men holder det å predike sine ideer, uten å stå til rette for konsekvensene ?
3.Nylig ble Gamlebyen menighet slått sammen med Vålerengen, og dermed har Johnsen fått predike i sin" gamle kirke".
4.Vi prøver å bruke den gaven musikk er, ikke til å predike for andre, men til å dele våre erfaringer med andre.
Liknende ord

 
 

predike som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) predikepredikendepredikt
Indikativ
1. Presens
jegprediker
duprediker
hanprediker
viprediker
dereprediker
deprediker
8. Presens perfektum
jeghar predikt
duhar predikt
hanhar predikt
vihar predikt
derehar predikt
dehar predikt
2. Preteritum (Fortid)
jegpredikte
dupredikte
hanpredikte
vipredikte
derepredikte
depredikte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde predikt
duhadde predikt
hanhadde predikt
vihadde predikt
derehadde predikt
dehadde predikt
4a. Presens futurum
jegvil/skal predike
duvil/skal predike
hanvil/skal predike
vivil/skal predike
derevil/skal predike
devil/skal predike
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha predikt
duvil/skal ha predikt
hanvil/skal ha predikt
vivil/skal ha predikt
derevil/skal ha predikt
devil/skal ha predikt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle predike
duville/skulle predike
hanville/skulle predike
viville/skulle predike
dereville/skulle predike
deville/skulle predike
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha predikt
duville/skulle ha predikt
hanville/skulle ha predikt
viville/skulle ha predikt
dereville/skulle ha predikt
deville/skulle ha predikt
Imperativ
Bekreftende
dupredik
viLa oss predike
derepredik
Nektende
duikke predik! (predik ikke)
dereikke predik! (predik ikke)
Dine siste søk