Norsk-Svensk oversettelse av publisert

Oversettelse av ordet publisert fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

publisert på svensk

publisert
allmenn? publicerade
Synonymer for publisert
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.(Den første er allerede publisert i Weekend).
2.Dette er resultater som overhodet ikke har vært publisert i medisinske tidsskrifter, eller har vært lagt frem for andre forskere, såvidt jeg kan se, sier professor Næss.
3.Men vi har stort sett nøyd oss med vedtak, og publisert dem i Friheten og enkelte ganger laget egne trykksaker.
4.1980 ble det delvis publisert i Aftenposten.
5.Allerede våren 1610 hadde han bla. publisert den største av sine astronomiske oppdagelser Jupiters fire måner.
6.Artikkelen er publisert i Journal of Divorce, og skal antagelig oversettes til norsk med det første.
7.Artiklene ble publisert i Ikkevold nr. 184.
8.At en eventuell bruk av fluortannpasta på den annen side skulle gi de fatale konsekvenser som er antydet i artikkelen, er grepet fullstendig ut av luften, og det ville vært ønskelig om Aftenposten hadde forelagt sin artikkel for odontologisk ekspertise før den ble publisert.
9.Avisen ble dømt til å returnere kopien efter at den hadde publisert innholdet.
10.Bare noen ganske få norske arkitekter er det publisert bøker om.
11.Begrunnelsen var at avisen allerede hadde publisert et brev fra statsminister Thatcher og de to brevene var for like.
12.Beregniger som ble publisert ifjor viser at man må ha en sysselsettingsvekst på gjennomsnitlig ca. 14 400 årsverk i 80årene for å oppveie en økning i arbeidskraften på 20 000 personer pr. år.
13.Brevet ble fredag publisert i avisen Expressen og vil bli sendt til konferansedeltagerne.
14.Da eksperimentets målbare følger nå ble publisert i Norge, sa overskriftene at endringene var" ubetydelige".
15.Da henviste de bl. a. til en nylig publisert amerikansk undersøkelse, foretatt av" American College of Sports Medicine", ifølge Bjørkhem det første dokument fra amerikansk legehold som fordømmer bruken av anabole steroider.
16.De alvorligste overgrepene mot norske sjøfolk i fredstid fortjener noe mer enn en drøyt 100 siders bok publisert på rekordtid for å by den frem mens saken ennå er" varm".
17.De fikk Society of Toxicologys årlige utmerkelse for den beste videnskapelige artikkel som er blitt publisert i selskapets tidsskrifter.
18.De fleste av disse reportasjene har vært publisert i Klassekampen, som Gjerseth var knyttet til i en årrekke, inntil han fra nyttår begynte som freelancejournalist og forfatter.
19.De fleste litteraturkjennere har ingen innvendinger mot årets finalister, selv om flere av bøkene ennå ikke er publisert.
20.De foreløbige undersøkelsene som er publisert i tidsskriftet Lancet sier intet om årsaken til leukemihyppigheten.
21.Den beste måten Bondevik kan bidra til å avkrefte slike oppfatninger på er å skjære igjennom saken og se til å få meldingen publisert.
22.Den er skrevet på engelsk av PaulHenry van Hasbroeck, publisert av Sotheby i drøyt A4 format - 325 sider.
23.Den norske lægeforening har med sitt skriv av 27. mars 1984 publisert foreningens syn på avdelingsledelse.
24.Det er NorwegianAmerican Studies som bringer forskjellige faser av immigrantenes historie, Travel and Description Series - som har publisert for eksempet" Ole Rynnings True Account of America" fra 1836.
25.Det er da påfallende at intet er publisert i noe seriøst medisinsk tidsskrift.
26.Det er en betingelse at manuskriptet ikke har vært publisert tidligere og at det har et slikt omfang at det kan utgis som en håndbok.
27.Det er over ett år siden Oslo politikammer mottok den første anmeldelse av en del opphavsmenn til publisert rasistisk propaganda og trusler mot innvandrerbarn og skoleungdom.
28.Det er stipendiat Vinjar Fønnebø ved Universitetet i Tromsø som konkluderer slik i en rapport som i løpet av året vil bli publisert i USA.
29.Det fortvilte er at Vesten lever i den illusjon at SentralEuropa er Øst, at det ikke har noe med oss å gjøre, skriver tidligere forlagssjef i Oktober, Knut Johansen, i dagens kronikk som tar utgangspunkt i et nylig publisert essay av Milan Kundera.
30.Det kan derimot f.eks. ord som mangfoldiggjort, prentet, publisert, utgitt.
Dine siste søk