Norsk-Svensk oversettelse av skip

Oversettelse av ordet skip fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skip på svensk

skip
nautisksubst. skepp
Synonymer for skip
Avledede ord av skip
Anagram av skip
Liknende ord

 
 

Wiki
Skip betegner vanligvis et sjøgående fartøy beregnet på transport av personer eller gods til vanns. Også andre fartøyer kan betegnes som skip, f. eks. krigsskip og fiske- og fangstfartøy.

Fler eksempler
1.Balder Hammerfest" er det siste skip i en serie på tolv supplyskip rederiet Parley Augustsson et co. har bygget ved norske verksteder de siste tre år.
2.Barber Tampa" er det første av tre skip.
3.Bolette" heter det nye skip i Fred. Olsens Lines fergeflåte i Kristiansand.
4.Da det igår kom melding om at et norsk skip - riktignok partseid - hadde gått på en av de amerikanske minene, fortrakk Svenn Stray knapt en mine.
5.Departementet anser Deres tidligere redegjørelser for tilstrekkelig til belysning av de spørsmål Departementet har reist i forbindelse med de undersøkelser som er foretatt av Kontrollkontoret, og tatt i betrakning den hjemføring av skip og verdier som vil finne sted, finner Departementet at saken efter det foreliggende ikke gir grunn til ytterligere forføyninger.
6.Faste Jarl" tilhører kystrederiet NordPoolen A / S. Et skip fra samme rederi skulle ved totre tiden imorges forsøke å trekke" Faste Jarl" av land.
7.Fredsskipet" til Nicaragua er blitt et stridens skip, om man skal dømme efter norsk innenrikspolitisk debatt.
8.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
9.Kazimah" seilte i konvoi sammen med to andre skip.
10.Min befatning med selskapets skip henger sammen med at mitt firma har fungert som agenter i Norge og operert selskapets nybygninger siden disse ble levert fra de respektive verksteder.
11.Narrenes Skip" ble sett av over tusen tilskuere.
12.Norge ditt ferieland" har reiselivsdirektøren levet opp til, og han sier at selv om han har vært på alle disse kjente stedene tidligere, har det vært en fantastisk opplevelse å se det hele fra sjøsiden ombord i vårt stolteste skip.
13.Royal Princess" er imidlertid det største skip som er bygget særskilt for denne farten.
14.Royal Viking" er ett av tre skip som beholder sitt norske mannskap og norske tilhørighet.
15.Ruth" er et av de eldste skip i Danmark som fortsatt holder seg flytende.
16.SOS"signaler fra" Fidelity" skal ha blitt fanget opp av flere skip i Gulfen fredag kveld, før skipet sank.
17.Sikkerhetsaspekter ved transport av farlig last" var temaet for konferansen, som var arrangert i samarbeide mellom Nautisk Forum, Direktoratet for sjømenn og Rådet for arbeidstilsyn for skip.
18.Sjømål" er den betegnelse som irakske militære vanligvis har brukt om skip som er blitt angrepet i gulfen.
19.Skip og Sjø" er blitt et friskt reportasjeblad om rederinæringen.
20.Skip og havn", eller" Over de syv verdenshav".
21.Tatt i betraktning den hjemføring av skip og verdier som vil finne sted, finner Departementet at saken efter det foreliggende ikke gir grunn til ytterligere forføyninger", skrev Handelsdepartementet til Anders Jahre i november 1955.
22.Utflagging" eller overføring av skip fra norsk til utenlandsk flagg dekker bare en del av den utenlandsregistrerte flåte.
23.Vanja" og" Høegh Star" er langt fra det farvann hvor Irak angivelig beskjøt de to skip.
24.(358 skip), 9 millioner dwt., lavere enn for et år siden da 422 tankskip lå i opplag.
25.(NPDAP) Fire eller fem skip er gått på miner i Rødehavet, meldte det britiske forsikringsselskapet Lloyds fredag.
26.(NTBs korrespondent Ole Walberg) Skip og lastebiler fra NordKorea fraktet i helgen tonnevis av mat, medisier, tekstiler og sement til SydKorea i en hjelpeaksjon som kan åpne veien for en dialog mellom de to koreanske stater.
27.30 skip i siste konvoi sydfra er et helt vanlig antall, forteller kontorsjef Salah Osman Elagha ved den norske velferdsstasjonen for handelsflåten i Port Said, til Aftenposten.
28.Blir det ellers nødvendig å sette skip under fremmed flagg ?
29.De skal ha kreditt for å ha reddet CIOskuten gjennom alle politiske brottsjøer, men tiden er inne for idretten til å bli herre på eget skip.
30.De som tar inn på en av våre lugarer setter pris på den spesielle atmosfære et skip skaper.
Dine siste søk