Norsk-Svensk oversettelse av skipe

Oversettelse av ordet skipe fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skipe på svensk

skipe
allmennverb skeppa
Avledede ord av skipe
Anagram av skipe
Fler eksempler
1.De norske rederiene skal skipe cirka 1 million tonn malm fra Brasil over tre år.
2.Jeg har ikke funnet noe som kan dokumentere hvorfor dette skjedde, men det var vel ut fra militærtekniske vurderinger de allierte motsatte seg å skipe ut norske tropper og utstyr til Finnmark.
3.Med redusert mannskap, fra 650 mann totalt til ca. 450 idag, derav 350 i selve malmanlegget, har vi greid å skipe ut ca 14 mill. tonn hittil i år.
4.STORE NORSKE Spitsbergen Kulkompani skal efter planen skipe 600 000 tonn Svalbardkull ned til fastlandet i løpet av sommeren.
5.Sydvaranger har beholdt sin markedsandel for pellets, hvilket er tilstrekkelig til at selskapet kan skipe alt det produserer.
6.Avtalen innebærer at det blir dannet et nytt selskap, Liberian Ore Shipping Inc., som skal skipe ikke mindre enn halvparten av den totale jernmalm som skal fraktes fra havnene i Liberia.
7.Fra 1500 til 1850 sørget portugiserne for å skipe rundt tre millioner angolanere til Brasil, der de skulle arbeide som slaver.
8.Man anfører mot LKAB at vi har et ansvar utover det å skipe malm, bl.a. fordi vi har de mest attraktive områdene i Narvik.
9.Norsk eksport av bjelker har det siste året vært 60 000 tonn, mens det ikke vil være økonomisk interessant å skipe mindre enn 40 00050 000 tonn.
10.P & O skal skipe de store partier på sine større gasskip mens NGC skal frakte de mindre gasslaster.
11.Så mye rimeligere gjør portugiserne stenbrytingen at det blir lønnsomt å skipe deres sten hit.
Liknende ord

 
 

skipe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skipeskipendeskipet
Indikativ
1. Presens
jegskiper
duskiper
hanskiper
viskiper
dereskiper
deskiper
8. Presens perfektum
jeghar skipet
duhar skipet
hanhar skipet
vihar skipet
derehar skipet
dehar skipet
2. Preteritum (Fortid)
jegskipet
duskipet
hanskipet
viskipet
dereskipet
deskipet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skipet
duhadde skipet
hanhadde skipet
vihadde skipet
derehadde skipet
dehadde skipet
4a. Presens futurum
jegvil/skal skipe
duvil/skal skipe
hanvil/skal skipe
vivil/skal skipe
derevil/skal skipe
devil/skal skipe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skipet
duvil/skal ha skipet
hanvil/skal ha skipet
vivil/skal ha skipet
derevil/skal ha skipet
devil/skal ha skipet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skipe
duville/skulle skipe
hanville/skulle skipe
viville/skulle skipe
dereville/skulle skipe
deville/skulle skipe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skipet
duville/skulle ha skipet
hanville/skulle ha skipet
viville/skulle ha skipet
dereville/skulle ha skipet
deville/skulle ha skipet
Imperativ
Bekreftende
duskip
viLa oss skipe
dereskip
Nektende
duikke skip! (skip ikke)
dereikke skip! (skip ikke)
Dine siste søk