Norsk-Svensk oversettelse av skiple

Oversettelse av ordet skiple fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skiple på svensk

skiple
allmennverb förvirra
Liknende ord

 
 

skiple som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skipleskiplendeskiplet
Indikativ
1. Presens
jegskipler
duskipler
hanskipler
viskipler
dereskipler
deskipler
8. Presens perfektum
jeghar skiplet
duhar skiplet
hanhar skiplet
vihar skiplet
derehar skiplet
dehar skiplet
2. Preteritum (Fortid)
jegskiplet
duskiplet
hanskiplet
viskiplet
dereskiplet
deskiplet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skiplet
duhadde skiplet
hanhadde skiplet
vihadde skiplet
derehadde skiplet
dehadde skiplet
4a. Presens futurum
jegvil/skal skiple
duvil/skal skiple
hanvil/skal skiple
vivil/skal skiple
derevil/skal skiple
devil/skal skiple
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skiplet
duvil/skal ha skiplet
hanvil/skal ha skiplet
vivil/skal ha skiplet
derevil/skal ha skiplet
devil/skal ha skiplet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skiple
duville/skulle skiple
hanville/skulle skiple
viville/skulle skiple
dereville/skulle skiple
deville/skulle skiple
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skiplet
duville/skulle ha skiplet
hanville/skulle ha skiplet
viville/skulle ha skiplet
dereville/skulle ha skiplet
deville/skulle ha skiplet
Imperativ
Bekreftende
duskipl
viLa oss skiple
dereskipl
Nektende
duikke skipl! (skipl ikke)
dereikke skipl! (skipl ikke)
Dine siste søk