Norsk-Svensk oversettelse av skipsbygging

Oversettelse av ordet skipsbygging fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skipsbygging på svensk

skipsbygging
allmenn? varvsindustrin
Liknende ord

 
 

Wiki
Skipsbygging er kunsten å konstruere og bygge skip og fartøyer.[trenger referanse] Skipsbygging utøves som regel på et skipsverft, og i historisk sammenheng bestod skipsverftet av en slipp anlagt på en strand. Skipsbygging har en grunnleggende teknologi og terminologi felles med båtbygging. Historisk sett har skipsbyggingskunsten hatt en betydelig betydning for handel og skipsfart og for kommunikasjoner mellom ulike samfunn.

Fler eksempler
1.Skipsbygging på Horten gjennom 150 år", som mesteparten av denne informasjon er hentet fra, er mer enn skipshistorie og Hortenhistorie.
2.Jeg tror man øyeblikkelig må innse at skipsbygging i Norge bare kan foregå i enkelte, mindre nisjer, sier en annen, som nylig har besøkt skipsbyggingsindustri i Korea.
3.Nei, vil vil vel alltid holde mulighetene åpne for å bygge svært avanserte skip, f.eks. gasstankere, men det blir vanskeligere å omstille seg fra krevende offshorearbeide til tradisjonell skipsbygging hvis det skulle bli aktuelt, sier Solgaard.
4.Arbeidsplassene er gått tapt innen skipsbygging, stål, kull og tung mekanisk industri, mens nyetableringene skjer innen petrokjemi, elektronikk, farmasøytisk industri og telekommunikasjoner.
5.Bass mener at man nå vet mer om skipsbygging i antikken.
6.Bedre finansieringsordning for skipsbygging er et annet sentralt krav, likeså å senke rentenivået for å heve industriinvesteringene.
7.Danmark har seks verft som alle er aktive når det gjelder skipsbygging.
8.De lands regjeringer som gir subsidiene, er med på å forlenge krisen i skipsbygging og i skipsfarten generelt, heter det i oktoberrapporten fra meglerfirmaet R. S. Platou.
9.Den er sett på som en mønsterbedrift når det gjelder omstilling fra ren skipsbygging til en kombinasjon av offshore og skipsbygging.
10.Den tradisjonsrike Solheimsvikenbedriften har i de senere år følt seg tvunget til omstilling fra skipsbygging til oljerettede oppdrag, men har gått med betydelige tap.
11.Dessuten vil alltid noen av de dyktigste verftene klare å leve videre med skipsbygging som hovedaktivitet.
12.Det er forhåpentligvis ingen som blir opphisset om jeg påstår at shipping er business, at aluminium er business, at olje er business, og mange skulle ønske at også teater, fiske, skipsbygging og jernverk var business.
13.Det er gått 166 år siden Horten fikk sin første spire til skipsbygging.
14.Det er også klart at skal arbeidsplassene sikres og bedriftene overleve, må endel bedrifter finne nye arbeidsområder utenfor både offshore og skipsbygging.
15.Det finnes riktignok eksempler på at det gis adskillig høyere støtte, som til primærnæringene, skipsbygging og enkelte statsbedrifter.
16.Det handicap vårt relativt høye inntektsnivå gir oss i konkurransen om turisme, er noe vi må akseptere - på samme måte som vi må akseptere at høye norske lønninger gjør det vanskelig for oss å konkurrere innen skipsbygging og tekoprodukter.
17.En fjerdedel vil være skipsbygging og maskinteknikk, mens en fjerdedel vil komme fra nye materialer, sa Kanao.
18.En gruppe fra Eksportrådet er snart på vei for å diskutere aktuelle prosjekter, først og fremst når det gjelder skipsutstyr og skipsbygging.
19.En slik redning ville medføre at verftene som idag står relativt sterkt ville svekkes, kort og godt fordi det er overkapasitet både i skipsbygging og offshore.
20.Flere av de større verftene har spesialisert seg på dette arbeidet i en grad som gjør det vanskelig for dem å vende tilbake til skipsbygging, om det igjen skulle bli aktuelt.
21.Forbundet stiller seg positiv til en sosialt forsvarlig omstilling innen verftsindustrien, men vil kjempe mot at Norge skal trekkes ut av skipsbygging.
22.Fredrikstad er i høy grad krisen i skipsbygging, og der vil ordrørere i fem kommuner i distriktet delta på stands som Jern og Metallavdelingene i distriktet setter opp.
23.Fremskrittspartiet varsler at de vil stemme imot, fordi man mener at Staten gradvis bør avvikle subsidieordningen, også innen skipsbygging.
24.Götaverken omstilte seg fra skipsbygging til oljerettet virksomhet i 1977.
25.Haabeth mente at produksjonskapasiteten innen tradisjonell skipsbygging her i landet muligens bør halveres i tiden fremover.
26.Hagen tenker for sin del mest på de ressurser de norske ingeniører representerer i denne sammenheng, og ikke minst hva vi kan utnytte av erfaring og kunnskaper fra skipsbygging og offshorevirksomhet.
27.Han skrev roman fra et opphold i England hvor han studerte skipsbygging, en kort selvbiografisk skisse, og en del skuespill som ble oppført med svært vekslende suksess.
28.Hardt arbeide 54 timer i uken til lønninger som ligger omtrent på en tredjedel av det en verftsarbeider tjener i Norge er en del av hemmeligheten bak den koreanske suksessen innen skipsbygging.
29.Horten Verft skal imidlertid opprettholde sitt offshoreengasjement, og Kaldnes Mek. Verksted har ingen planer om nedbygging av sin kapasitet når det gjelder skipsbygging.
30.I de siste dager har støtte til norsk skipsbygging vært aktuelt.
Dine siste søk