Norsk-Svensk oversettelse av skite

Oversettelse av ordet skite fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skite på svensk

skite
allmennverb bajsa
Anagram av skite
Liknende ord

 
 

skite som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skiteskitendeskitt
Indikativ
1. Presens
jegskiter
duskiter
hanskiter
viskiter
dereskiter
deskiter
8. Presens perfektum
jeghar skitt
duhar skitt
hanhar skitt
vihar skitt
derehar skitt
dehar skitt
2. Preteritum (Fortid)
jegskitte
duskitte
hanskitte
viskitte
dereskitte
deskitte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skitt
duhadde skitt
hanhadde skitt
vihadde skitt
derehadde skitt
dehadde skitt
4a. Presens futurum
jegvil/skal skite
duvil/skal skite
hanvil/skal skite
vivil/skal skite
derevil/skal skite
devil/skal skite
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skitt
duvil/skal ha skitt
hanvil/skal ha skitt
vivil/skal ha skitt
derevil/skal ha skitt
devil/skal ha skitt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skite
duville/skulle skite
hanville/skulle skite
viville/skulle skite
dereville/skulle skite
deville/skulle skite
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skitt
duville/skulle ha skitt
hanville/skulle ha skitt
viville/skulle ha skitt
dereville/skulle ha skitt
deville/skulle ha skitt
Imperativ
Bekreftende
duskit
viLa oss skite
dereskit
Nektende
duikke skit! (skit ikke)
dereikke skit! (skit ikke)
Dine siste søk